Lijst van mogelijke onderwerpen

 Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht
Deze training richt zich op het strategisch inzetten van vaardigheden op basis van het positioneel en het principieel ( Harvard ) onderhandelingsmodel.

✔ Mediation en breinvoorkeuren
U verkrijgt een grondig inzicht in de vier kwadranten en 8 dimensies van de hersenen, hoe je breinvoorkeuren analyseert en welke interventietechnieken adequaat zijn.

✔ Humor in professionele communicatie: focus op de mediator
Humor: leer interventietechnieken die,  in  een begrepen context, met de juiste timing, verbaal en / of non-verbaal een onverwachte perspectiefverandering te creëren. En in de roos geschoten betekent een accelartie van de beweging voorwaarts.