Mediation

Medezeggenschap en mediation: conflicten in de kiem smoren of oplossen

Meningsverschillen, belangentegenstellingen, spanningen en conflicten zijn inherent aan de medezeggenschapspraktijk.

Ze kunnen zelfs de nuttige functie hebben om alle betrokkenen scherp te houden en de spanningen tussen de vaak botsende doelen en verantwoordelijkheden helder in beeld te brengen.

Maar als de spanningen dreigen op te lopen, een vruchtbare communicatie gaan verhinderen en het noodzakelijke onderlinge vertrouwen en respect ondermijnen, is het zaak om in te grijpen.

Nog minder dan elders past de gang naar advocaten en rechters bij de medezeggenschapspraktijk. Bestuurder en OR kunnen niet voor de onvermijdelijk lange duur van een juridische procedure de uitkomst daarvan afwachten en onderlinge omgang vermijden: de organisatie moet verder en heeft beide partners hard nodig en wel in goede mentale conditie, met een positieve zakelijke houding en de wil gericht op gezamenlijke besluitvorming.

Merlijn kan u hierbij van dienst zijn door de inzet van mediation. Onze organisatie beschikt over een aantal zeer ervaren mediators die als trainer of adviseur zeer goed vertrouwd zijn met de medezeggenschapspraktijk en de daarin geldende verhoudingen en onvermijdelijke spanningen.

Merlijn Medezeggenschapsmediators worden ingezet als moderator (neutrale gespreksleider in situaties van moeizame communicatie of latente conflicten) of mediator (neutrale bemiddelaar in een meer geformaliseerde procedure bij zichtbare en ernstige conflicten waarbij heldere waarborgen als bijvoorbeeld geheimhouding van de mediationgesprekken en de daarbij uit te wisselen informatie gewenst zijn).

Behalve bij conflicten tussen OR en bestuurder kan mediation ook worden ingezet bij OR-interne conflicten.

Als regel zijn enkele uren (4 tot 6) van intensieve begeleiding voldoende om zaken weer vlot te trekken.

Een geringe investering in tijd en geld kan met deze instrumenten belangrijke en grote rendementen opleveren!