CAO

Onder deze kop vindt u tal van voor een OR essentiële onderwerpen; van vaderschapsverlof tot de nieuwe wegen die een OR zal moeten inslaan om te overleven.

onderhandelingsakkoord cao

Onderhandelingsakkoord: een nieuwe cao voor provinciemedewerkers

Het onderhandelingsakkoord tussen IPO en de vakbonden, die in zal gaan op 1 januari 2017, betreft naast een loonsverhoging en een eenmalige uitkering ook nog beleidsmatige wijzigingen zoals het vervallen van prestatiebeloningen en bonussen, het verhogen van het Persoonlijk Ontwikkelbudget. Ook zijn er afspraken gemaakt over de duur van de WW.

Lees meer...