conflict

Waar mensen samen werken, samen leven, ontstaan conflicten. Hier vindt u ervaringen over het ontstaan van conflicten maar vooral ook over de oplossing ervan.