Trainingen voor de ondernemingsraad (OR)

Een OR kan niet zonder OR trainingen

Trainingen voor een ondernemingsraad zijn harde noodzaak. Als we kijken naar de opdracht die een OR wettelijk heeft, zien we dat die veel verder gaat dan de veronderstelde rol van opkomen voor het personeel. De OR heeft een essentiële rol in het succesvol zijn van het bedrijf. De OR kijkt vanuit de optiek van het personeel naar het bedrijf, maar is geen “vakbond”. Het allergrootste belang voor het personeel is, dat het bedrijf floreert. Dat betekent dat een OR meedenkt en meepraat over algemene, juridische, economische, financiële, commerciële en productie technische aspecten van het bedrijf. Dat doe je niet zomaar even als je gekozen wordt in een OR, dan moet je gewoon regelmatig naar een relevante OR training of OR cursus.

> Merlijn’s gehele aanbod kan ook online gegeven worden!

De startende OR

 

De OR aan het werk

 

De OR als regisseur

 

De OR en het beleid

 

OR en arbeidsvoorwaarden

 

De OR bij Merlijn


Geen trainingen gevonden
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Leidinggeven met visie
1-daagse
In deze training gaat het er om, het Dagelijks Bestuur efficiënt en effectief te maken, dan kan de OR als geheel floreren.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data26 jan 2022 - 26 jan 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De stimulerende taak van de OR (namens de WOR)
1-daagse
Het is van belang dat de OR inzicht heeft in de inhoud van een CAO en van de mogelijkheden om bepaalde aspecten te betrekken in het overleg. Waarom? Lees meer
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data04 feb 2022 - 04 feb 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De kracht van Beïnvloeding
1-daagse
Deze training gaat over hoe binnen communicatie constante beïnvloeding plaatsvindt en hoe wij de ander effectief kunnen beïnvloeden.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data09 feb 2022 - 09 feb 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Hoe zorg je er als OR voor dat je teksten gelezen worden?
1-daagse
In de training ‘Helder en overtuigend schrijven voor de OR’ draait het om de vraag hoe u uw teksten zo structureert en formuleert dat ze aansluiten bij de eisen van de 21e-eeuwse lezer. Want een toegankelijke tekst vergroot de kans dat u uw doel bereikt!
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data09 feb 2022 - 09 feb 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Over Arbo en stress
1-daagse
Wat is de invloed die de OR kan hebben op stressmanagement in het kader van het Arbo beleid.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data15 feb 2022 - 15 feb 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Begrip & Begrenzen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties en beroepen worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de medewerker die ermee wordt geconfronteerd, op aanwezige klanten en het veiligheidsgevoel binnen de organisatie. Het aantal mensen dat zich naar aanleiding van een incident met agressie ziek meldt groeit sterk. Om dit te vorkomen is si het vergroten van inzicht en leren omgaan met agressie van groot belang. De Merlijngroep biedt u hiervoor de training ‘Omgaan met agressie’ aan.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data03 mrt 2022 - 03 mrt 202204 mrt 2022 - 04 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
It takes two to tango
1-daagse
In deze training leert u hoe u als OR meer kunt halen uit de relatie met de leiding van de organisatie.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data07 mrt 2022 - 07 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Met wrijving meer glans
1-daagse
Hoe kan de OR effectief omgaan met conflicten. In deze training leert u winst te halen uit conflicten.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data11 mrt 2022 - 11 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Naar een veilige en gezonde werkomgeving
1-daagse
In deze training leert u hoe de OR invloed kan hebben op het arbeidsomstandigheden beleid binnen een organisatie.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data11 mrt 2022 - 11 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Kennis is macht
1-daagse   |    Neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
Deze training gaat over hoe de medezeggenschap in de wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld. Na deze 1-daagse training weet u wat de positie is van de OR bij organisatieveranderingen.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data14 mrt 2022 - 14 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Risico Inventarisatie en Evaluatie - OR leden
1-daagse
Deze training is binnen het totaal van ARBO zaken speciaal gericht op de Risico Inventarisatie en Evaluatie, de RI&E. Het gaat om kennis, begrip en toepassingsmogelijkheden van alle relevante aspecten van de RI&E.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data18 mrt 2022 - 18 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Herkennen van fases, kennis bevoegdheden en praktische handvatten
1-daagse
Hoe gaat de OR proactief om met voorstellen voor organisatieverandering.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data18 mrt 2022 - 18 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Verminder stress op de werkvloer en verheug de arbeidsvreugde
2-daagse
In de medische wereld wordt MBSR (mindfulness based stress reduction) reeds lang met succes toegepast. Tijdige inzet van mindfulness leidt tot het voorkómen van spanningen en verhoogt de arbeidsvreugde en daarmee de kwaliteit van leven en werken. Er wordt geleerd en geoefend om tegelijkertijd ontspannen, wakker, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn. Dat helpt weer om met meer zelfvertrouwen een rustpunt te zijn te midden van de hectiek van alledag.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data24 mrt 2022 - 24 mrt 202225 mrt 2022 - 25 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De actieve rol van de OR bij gezond werken
1-daagse
Hoe kun je als OR een concrete bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid (DI) binnen de eigen organisatie.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data24 mrt 2022 - 24 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Voor een gedegen start als OR lid
2-daagse
Het gaat er in deze training om, hoe nieuwe OR leden in korte tijd inzetbaar te maken voor de medezeggenschap.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data25 mrt 2022 - 25 mrt 202215 apr 2022 - 15 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Toegespitst op gemeentelijke situaties
1-daagse
Het gaat in deze training om inzicht in de WOR en dan specifiek voor gemeenten.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data01 apr 2022 - 01 apr 2022
Locatie: Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)
Deze training geeft u inzicht in en een praktische aanpak bij non-verbale dynamiek. U krijgt een nieuwe kijk op anderen en uzelf. Deze training werkt met de INSA methode die is gebaseerd op actueel (2021) wetenschappelijk onderzoek.
 • Kosten: € 1250
 • Accommodatiekosten: € 210,00
 • BTW: nihil
Data04 apr 2022 - 04 apr 202205 apr 2022 - 05 apr 202212 apr 2022 - 12 apr 202220 apr 2022 - 20 apr 2022
Locatie: Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat klanten en medewerkers te vertellen hebben en door klachten op de juiste manier af te handelen win je het vertrouwen en krijgt je organisatie een betere reputatie. De oplossingen van interne en externe klachten kunnen daarnaast gebruikt worden om zowel de dienstverlening als de bedrijfs- en productieprocessen kwalitatief te verbeteren.
 • Kosten: € 395
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data07 apr 2022 - 07 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Leer denken buiten de gebaande paden
2-daagse
In deze training leren we andere manieren van denken en samen denken om oplossingen te vinden.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data07 apr 2022 - 07 apr 202208 apr 2022 - 08 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het gezicht van de ondernemingsraad
2-daagse
In deze training gaan we met u een aantal items doorlopen. Te beginnen met PR-beleid en uw eigen visie op PR-beleid. Daarna vertalen we deze visie naar achterbanbeleid, het gezicht van de OR in- en extern en de vertaling in uw brieven, mails, advies – en instemmingsaanvragen.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data14 apr 2022 - 14 apr 202215 apr 2022 - 15 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
OR aan de slag met cijfers en financiën
1-daagse
Deze training gaat over de rol van de OR m.b.t. financiën en geeft inzicht in de belangrijkste financiële basisbegrippen.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data21 apr 2022 - 21 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het PR beleid van de OR
1-daagse
Het gaat om het ontwikkelen van een eigen visie van de OR waarin de achterban zich betrokken weet.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data26 apr 2022 - 26 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Meer inzicht in eigen functioneren
1-daagse
Veel voorzitters is het ‘overkomen’ dat ze voorzitter van de OR werden. Ze wilden geen ‘nee’ zeggen, voelden zich verantwoordelijk. Nu hebben ze ineens een andere positie in de organisatie, zijn een soort leidinggevende geworden. Hoe ga je daar mee om? Wat zijn de ervaringen van anderen?
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data29 apr 2022 - 29 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Kennis om pensioenregelingen te begrijpen en / of verbeteren!
1-daagse
Deze training gaat over hoe de OR grip kan krijgen op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Tijdens de training leert u hoe u voor uw achterban kunt opkomen bij het vaststellen van een nieuwe pensioenregeling.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data09 mei 2022 - 09 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Leidinggeven met visie
1-daagse
In deze training gaat het er om, het Dagelijks Bestuur efficiënt en effectief te maken, dan kan de OR als geheel floreren.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data13 mei 2022 - 13 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De OR aan de onderhandelingstafel
1-daagse
Deze training gaat over hoe de OR kan onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en pensioen.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data20 mei 2022 - 20 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Van standpunten naar belangen
1-daagse
Onderhandelen doen we altijd en overal. We leren in deze training effectieve gesprekstechnieken voor succesvol onderhandelen.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data27 mei 2022 - 27 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
“Anders vergaderen”
1-daagse
In deze training leert u een vergadering effectief te laten zijn op een attractieve manier.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data16 jun 2022 - 16 jun 2022
Locatie: Château Marquette nabij Amsterdam (NH)
Verminder stress op de werkvloer en verheug de arbeidsvreugde
2-daagse
In de medische wereld wordt MBSR (mindfulness based stress reduction) reeds lang met succes toegepast. Tijdige inzet van mindfulness leidt tot het voorkómen van spanningen en verhoogt de arbeidsvreugde en daarmee de kwaliteit van leven en werken. Er wordt geleerd en geoefend om tegelijkertijd ontspannen, wakker, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn. Dat helpt weer om met meer zelfvertrouwen een rustpunt te zijn te midden van de hectiek van alledag.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 135,00
 • BTW: nihil
Data23 jun 2022 - 23 jun 202224 jun 2022 - 24 jun 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Risico Inventarisatie en Evaluatie - OR leden
1-daagse
Deze training is binnen het totaal van ARBO zaken speciaal gericht op de Risico Inventarisatie en Evaluatie, de RI&E. Het gaat om kennis, begrip en toepassingsmogelijkheden van alle relevante aspecten van de RI&E.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data24 jun 2022 - 24 jun 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Meer inzicht in eigen functioneren
1-daagse
Veel voorzitters is het ‘overkomen’ dat ze voorzitter van de OR werden. Ze wilden geen ‘nee’ zeggen, voelden zich verantwoordelijk. Nu hebben ze ineens een andere positie in de organisatie, zijn een soort leidinggevende geworden. Hoe ga je daar mee om? Wat zijn de ervaringen van anderen?
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data01 jul 2022 - 01 jul 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De kracht van Beïnvloeding
1-daagse
Deze training gaat over hoe binnen communicatie constante beïnvloeding plaatsvindt en hoe wij de ander effectief kunnen beïnvloeden.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data06 jul 2022 - 06 jul 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Naar een veilige en gezonde werkomgeving
1-daagse
In deze training leert u hoe de OR invloed kan hebben op het arbeidsomstandigheden beleid binnen een organisatie.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data06 jul 2022 - 06 jul 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
OR aan de slag met cijfers en financiën
1-daagse
Deze training gaat over de rol van de OR m.b.t. financiën en geeft inzicht in de belangrijkste financiële basisbegrippen.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data09 sep 2022 - 09 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Hoe zorg je er als OR voor dat je teksten gelezen worden?
1-daagse
In de training ‘Helder en overtuigend schrijven voor de OR’ draait het om de vraag hoe u uw teksten zo structureert en formuleert dat ze aansluiten bij de eisen van de 21e-eeuwse lezer. Want een toegankelijke tekst vergroot de kans dat u uw doel bereikt!
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data19 sep 2022 - 19 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Begrip & Begrenzen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties en beroepen worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de medewerker die ermee wordt geconfronteerd, op aanwezige klanten en het veiligheidsgevoel binnen de organisatie. Het aantal mensen dat zich naar aanleiding van een incident met agressie ziek meldt groeit sterk. Om dit te vorkomen is si het vergroten van inzicht en leren omgaan met agressie van groot belang. De Merlijngroep biedt u hiervoor de training ‘Omgaan met agressie’ aan.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data19 sep 2022 - 19 sep 202220 sep 2022 - 20 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De actieve rol van de OR bij gezond werken
1-daagse
Hoe kun je als OR een concrete bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid (DI) binnen de eigen organisatie.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data23 sep 2022 - 23 sep 2022
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat klanten en medewerkers te vertellen hebben en door klachten op de juiste manier af te handelen win je het vertrouwen en krijgt je organisatie een betere reputatie. De oplossingen van interne en externe klachten kunnen daarnaast gebruikt worden om zowel de dienstverlening als de bedrijfs- en productieprocessen kwalitatief te verbeteren.
 • Kosten: € 395
 • Accommodatiekosten: € 75,00
 • BTW: nihil
Data27 sep 2022 - 27 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Over Arbo en stress
1-daagse
Wat is de invloed die de OR kan hebben op stressmanagement in het kader van het Arbo beleid.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data27 sep 2022 - 27 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Toegespitst op gemeentelijke situaties
1-daagse
Het gaat in deze training om inzicht in de WOR en dan specifiek voor gemeenten.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data29 sep 2022 - 29 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
It takes two to tango
1-daagse
In deze training leert u hoe u als OR meer kunt halen uit de relatie met de leiding van de organisatie.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data30 sep 2022 - 30 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het gezicht van de ondernemingsraad
2-daagse
In deze training gaan we met u een aantal items doorlopen. Te beginnen met PR-beleid en uw eigen visie op PR-beleid. Daarna vertalen we deze visie naar achterbanbeleid, het gezicht van de OR in- en extern en de vertaling in uw brieven, mails, advies – en instemmingsaanvragen.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data06 okt 2022 - 06 okt 202207 okt 2022 - 07 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Met wrijving meer glans
1-daagse
Hoe kan de OR effectief omgaan met conflicten. In deze training leert u winst te halen uit conflicten.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data12 okt 2022 - 12 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
“Anders vergaderen”
1-daagse
In deze training leert u een vergadering effectief te laten zijn op een attractieve manier.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data13 okt 2022 - 13 okt 2022
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Leren reageren vanuit verbinding
6-daagse   |    45 NOBCO PE-uren, 45 MfN cat. 2
Conflicten zijn een onvermijdelijk onderdeel van menselijke interactie. Heel vaak komen partijen zelf niet uit hun conflict. Het is dan wenselijk om te kiezen voor begeleiding. Begeleiding die partijen helpt bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag.
 • Kosten: € 2950
 • Accommodatiekosten: € 165,00 per blok
 • BTW: nihil
Data13 okt 2022 - 13 okt 202214 okt 2022 - 14 okt 202210 nov 2022 - 10 nov 202211 nov 2022 - 11 nov 202208 dec 2022 - 08 dec 202209 dec 2022 - 09 dec 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het PR beleid van de OR
1-daagse
Het gaat om het ontwikkelen van een eigen visie van de OR waarin de achterban zich betrokken weet.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data31 okt 2022 - 31 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Van standpunten naar belangen
1-daagse
Onderhandelen doen we altijd en overal. We leren in deze training effectieve gesprekstechnieken voor succesvol onderhandelen.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data02 nov 2022 - 02 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Kennis om pensioenregelingen te begrijpen en / of verbeteren!
1-daagse
Deze training gaat over hoe de OR grip kan krijgen op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Tijdens de training leert u hoe u voor uw achterban kunt opkomen bij het vaststellen van een nieuwe pensioenregeling.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data03 nov 2022 - 03 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De kracht van Beïnvloeding
1-daagse
Deze training gaat over hoe binnen communicatie constante beïnvloeding plaatsvindt en hoe wij de ander effectief kunnen beïnvloeden.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data04 nov 2022 - 04 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Voor een gedegen start als OR lid
2-daagse
Het gaat er in deze training om, hoe nieuwe OR leden in korte tijd inzetbaar te maken voor de medezeggenschap.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data08 nov 2022 - 08 nov 202215 nov 2022 - 15 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Naar een veilige en gezonde werkomgeving
1-daagse
In deze training leert u hoe de OR invloed kan hebben op het arbeidsomstandigheden beleid binnen een organisatie.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data10 nov 2022 - 10 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De OR aan de onderhandelingstafel
1-daagse
Deze training gaat over hoe de OR kan onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en pensioen.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data10 nov 2022 - 10 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Leidinggeven met visie
1-daagse
In deze training gaat het er om, het Dagelijks Bestuur efficiënt en effectief te maken, dan kan de OR als geheel floreren.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data11 nov 2022 - 11 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Leer denken buiten de gebaande paden
2-daagse
In deze training leren we andere manieren van denken en samen denken om oplossingen te vinden.
 • Kosten: € 600
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data17 nov 2022 - 17 nov 202218 nov 2022 - 18 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De stimulerende taak van de OR (namens de WOR)
1-daagse
Het is van belang dat de OR inzicht heeft in de inhoud van een CAO en van de mogelijkheden om bepaalde aspecten te betrekken in het overleg. Waarom? Lees meer
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data17 nov 2022 - 17 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Verminder stress op de werkvloer en verheug de arbeidsvreugde
2-daagse
In de medische wereld wordt MBSR (mindfulness based stress reduction) reeds lang met succes toegepast. Tijdige inzet van mindfulness leidt tot het voorkómen van spanningen en verhoogt de arbeidsvreugde en daarmee de kwaliteit van leven en werken. Er wordt geleerd en geoefend om tegelijkertijd ontspannen, wakker, aandachtig en vrij(er) van oordelen te zijn. Dat helpt weer om met meer zelfvertrouwen een rustpunt te zijn te midden van de hectiek van alledag.
 • Kosten: € 590
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data23 nov 2022 - 23 nov 202224 nov 2022 - 24 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Meer inzicht in eigen functioneren
1-daagse
Veel voorzitters is het ‘overkomen’ dat ze voorzitter van de OR werden. Ze wilden geen ‘nee’ zeggen, voelden zich verantwoordelijk. Nu hebben ze ineens een andere positie in de organisatie, zijn een soort leidinggevende geworden. Hoe ga je daar mee om? Wat zijn de ervaringen van anderen?
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data25 nov 2022 - 25 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Kennis is macht
1-daagse   |    Neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
Deze training gaat over hoe de medezeggenschap in de wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld. Na deze 1-daagse training weet u wat de positie is van de OR bij organisatieveranderingen.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data25 nov 2022 - 25 nov 2022
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Deze training geeft u inzicht in en een praktische aanpak bij non-verbale dynamiek. U krijgt een nieuwe kijk op anderen en uzelf. Deze training werkt met de INSA methode die is gebaseerd op actueel (2021) wetenschappelijk onderzoek.
 • Kosten: € 1250
 • Accommodatiekosten: € 225,00
 • BTW: nihil
Data07 dec 2022 - 07 dec 202208 dec 2022 - 08 dec 202213 dec 2022 - 13 dec 202215 dec 2022 - 15 dec 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Begrip & Begrenzen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties en beroepen worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de medewerker die ermee wordt geconfronteerd, op aanwezige klanten en het veiligheidsgevoel binnen de organisatie. Het aantal mensen dat zich naar aanleiding van een incident met agressie ziek meldt groeit sterk. Om dit te vorkomen is si het vergroten van inzicht en leren omgaan met agressie van groot belang. De Merlijngroep biedt u hiervoor de training ‘Omgaan met agressie’ aan.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data07 dec 2022 - 07 dec 202208 dec 2022 - 08 dec 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Herkennen van fases, kennis bevoegdheden en praktische handvatten
1-daagse
Hoe gaat de OR proactief om met voorstellen voor organisatieverandering.
 • Kosten: € 300
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data16 dec 2022 - 16 dec 2022

Verschillende soorten OR trainingen

Aangezien niet elk lid van de ondernemingsraad te kampen heeft met dezelfde problemen, hebben we een uitgebreid aanbod cursussen en trainingen. Elke OR training of OR cursus gaat dieper in op een bepaald vraagstuk. Vragen en onderwerpen die in een cursus ondernemingsraad onder andere aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe organiseer ik een effectieve OR vergadering?
 • Welke OR taken passen bij welk OR lid?
 • Wet op ondernemingsraden
 • De effectiviteit van communiceren

Bent u geïnteresseerd in een OR training van Merlijn Groep? Kijk dan in onderstaand overzicht naar onze beschikbare OR trainingen. Voor data en incompany OR trainingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Waarom kiezen voor Merlijn Groep?

Waarom u voor een OR cursus juist bij Merlijn Groep moet zijn? Omdat wij ervaren zijn op diverse vakgebieden en uitsluitend werken met professionals. Als professional wordt u dus opgeleid door een professional.

Lees hier 10 redenen om voor Merlijn te kiezen.

Op dit moment staan er helaas geen events / beurzen gepland.

Trainingen voor de ondernemingsraad (OR)

Deze training scoort een 8.7 / 10 op basis van 103 beoordelingen

Alle onderwerpen die we hebben ingebracht zijn aan bod gekomen. Ook had de docent veel kennis van zaken en kon goed switchen tussen de lesstof en onze vragen. Ik ben zeker goed van informatie voorzien en kan het geleerde ook in praktijk brengen.

Esther, Spoordonk

Meer kennis opgenomen betreffende wet- regelgeving OR.

Thomas, Posterholt

Zeer leerzaam. Geweldige docent. Onderwerpen en vragen die ik had zijn uitvoerig aan de orde gekomen. Uitstekende catering overigens. Heel goed verzorgd.

Frank, Den Haag

het was een informatieve en interactieve dag. Met een zeer kennisvolle en ervaren trainer.

Maarten, Amsterdam

Ik heb inhoudelijk meer zicht gekregen op wat er van mij verwacht mag worden als OR lid. Ik heb inzicht gekregen in de WOR en welke artikelen het meest van belang zijn. Tips in gesprekstechnieken neem ik zeker mee!

Esther, Rosmalen

We hebben een mooi plan van aanpak gemaakt en de aanleiding er naar toe was een mooie weg om te bewandelen. Heb fijne 2 dagen gehad, sfeer was goed en concreet en actief bezig geweest, top!

Diny, Leeuwarden

Ik ben met meer kennis naar huis gegaan. Het was bijna een op maat gemaakte training. Ik raad hem iedereen aan! Bedankt!

Danique, UniCarriers

Ik heb meer inzicht gekregen in de regelgeving.

Remco, UniCarriers

Ik wilde training voor mijn rol als voorzitter van de or, ander dan de technisch voorzitter van het overleg. Ik heb in de training mogen leren op welke wijze ik mijn rol kan invullen binnen de randvoorwaarden die ik zelf gesteld heb. De training heeft daarmee voldaan aan mijn verwachtingen

Ben, Velserbroek

het bleef met name in algemeenheden. Ik had wat meer praktische tips verwacht die direct toepasbaar waren in de praktijk en aansluitend aan de casuïstiek van onze OR. Het bleef te veel tussen Mindfull oefeningen doen op een matje en de vertaalslag naar de praktische OR in hangen, waardoor het beiderzijds naar mijn idee zijn volledige uitwerking miste.

Ilse, Nederland

Ik heb ontzettend veel informatie gekregen over het Nieuwe werken, en een duidelijk handvat voor het uitzetten van het hele proces betreffende het Nieuwe werken, beginnend bij het raadplegend van de achterban, tot het maken van een duidelijk werkplan en het benaderen van de bestuurder en andere bij het Nieuwe werken betrokken partijen.

Joke, Oude Pekela

het was een zeer leerzame OR training, mijn vragen zijn beantwoord en ik kan hier nu mee verder in de praktijk.

Marjanne, Nederland

Ik had een andere training verwacht (niet qua inhoud) maar qua vorm, maar ik vond de vorm van gisteren positief uitvallen. Het heeft mij veel inzichten gekregen over hoe een Dagelijks Bestuur van de OR kan functioneren en ik heb ideeën opgedaan hoe deze passend te maken voor onze eigen organisatie. Het aanhaken op de behoefte / vragen op de momenten, vond ik erg positief.

Lonneke, Gouda

ik heb een beter idee gekregen over het DB van de OR. Voor mij belangrijk want ik doe dit pas een klein jaartje en dit was mijn eerste OR training.

Doreen, Nederland

Ik ging met de verwachting om tools te krijgen voor mijn OR werkzaamheden in het beïnvloeden van de directie. Ik wist vooraf dat ik de enige cursist zou zijn maar was dankbaar dat de training toch doorging. Vooraf had ik idee dat ik veel op gespreksvaardigheden gecoacht zou worden. Omdat dit veel effectiever is in groepjes werd aan mij gevraagd wat mijn verwachtingen waren. Die heb ik aan kunnen geven en we hebben in de ochtend een effectief gesprek gehad over de manier waarop we kunnen beïnvloeden en beïnvloed worden. De faciliteiten en mogelijkheden van een goed werkende OR werden besproken en dat gaf veel helderheid in waarom onze OR weinig pro-actief kan zijn. De middag hebben we gebruikt om mijn persoonlijke wens meer invloed te hebben op de werkvloer bij de huisartsen waarvoor ik werk te
bespreken. Dat gebeurde tijdens een coaching wandeling die ik als heel prettig ervoer.

Mijn vragen zijn beantwoord. Na de wandeling nog practische tips gekregen van Servaas bijv. vergader opstellingen. Daar ben ik dusdanig door geprikkeld
dat ik mezelf hierin verder ga verdiepen.

Irma, Schijndel

De OR training gaf voldoende handvatten om onze werkwijze te verbeteren en zo een serieuze gesprekspartner te zijn.

Dick, Nederland

Er waren uitgebreide praktijkvoorbeelden en ideeën wat beter kan. Ik had input van andere deelnemers willen horen. Maar de ervaring van Roy maakt een hoop goed.

 

Paula, Waddinxveen

We hebben een mooi plan van aanpak gemaakt en de aanleiding er naar toe was een mooie weg om te bewandelen.

Diny, Nederland

het was een zeer leerzame 2 dagen. Verwachtingen van te voren waren niet al te hoog door alle administratieve rompslomp maar dit zijn verreweg overtroffen door de leuke training.

Lars, Nederland

Ik wilde training voor mijn rol als voorzitter van de or, ander dan de technisch voorzitter van het overleg. Ik heb in de training mogen leren op welke wijze ik mijn rol kan invullen binnen de randvoorwaarden die ik zelf gesteld heb. De training heeft daarmee voldaan aan mijn verwachtingen.

Het was prettig om vanuit de (zeer) kleine groep sturing te kunnen geven aan de inhoud van de training. Wat ik daardoor gemist heb aan meer algemeen vormende training weet ik niet. Ik kan slecht inschatten of bij de behandeling van de door
ons zelf ingebrachte casussen optimaal gebruik gemaakt is van lesmateriaal dat de trainer voor handen had. Ik kan hierdoor wel de conclusie trekken dat ik de training zinvol vond, maar niet of ik optimaal getraind ben als voorzitter.

Ben, Velserbroek

Ik ben met meer kennis naar huis gegaan. Het was bijna een op maat gemaakte training. Ik raad hem iedereen aan! Bedankt!

Danique, Nederland

We hebben een mooi plan van aanpak gemaakt en de aanleiding er naar toe was een mooie weg om te bewandelen.

Diny, Leeuwarden

Ik weet nu hoe ik een blog en/of vlog kan schrijven, ook waar mijn valkuilen en kwaliteiten liggen.

Hilda, Den Bosch

We hebben handvatten en tools gekregen voor blogs en vlogs. En nuttige tips (en complimenten) over andere communicatie.

Dick, Waddinxveen

Ik ging met de verwachting om tools te krijgen voor mijn OR werkzaamheden in het beïnvloeden van de directie. Ik wist vooraf dat ik de enige cursist zou zijn maar was dankbaar dat de training toch doorging. Vooraf had ik idee dat ik veel op gespreksvaardigheden gecoacht zou worden. Omdat dit veel effectiever is in groepjes werd aan mij gevraagd wat mijn verwachtingen waren. Die heb ik aan kunnen geven en we hebben in de ochtend een effectief gesprek gehad over de manier waarop we kunnen beïnvloeden en beïnvloed worden. De faciliteiten en mogelijkheden van een goed werkende OR werden besproken en dat gaf veel helderheid in waarom onze OR weinig pro-actief kan zijn. De middag hebben we gebruikt om mijn persoonlijke wens meer invloed te hebben op de werkvloer bij de huisartsen waarvoor ik werk te bespreken. Dat gebeurde tijdens een coaching wandeling die ik als heel prettig ervoer. Mijn vragen zijn beantwoord. Na de wandeling nog praktische tips gekregen van Servaas bijv. vergader opstellingen. Daar ben ik dusdanig door geprikkeld dat ik mezelf hierin verder ga verdiepen.

Irma, Schijndel

Ik heb een beter idee gekregen over het DB van de OR. Voor mij belangrijk want ik doe dit pas een klein jaartje en dit was mijn eerste training.

Doreen, Nederland

Ik heb de informatie verkregen die ik wilde ontvangen. Het was een zeer leerzame training, mijn vragen zijn beantwoord en ik kan hier nu mee verder in de praktijk.

Marjanne, Oude Pekela

Heeft nieuwe inzichten gegeven.

Bertie, Nederland

Ik heb ontzettend veel informatie gekregen over het Nieuwe werken, en een duidelijk handvat voor het uitzetten van het hele proces betreffende het Nieuwe werken, beginnend bij het raadplegend van de achterban, tot het maken van een duidelijk werkplan en het benaderen van de bestuurder en andere bij het Nieuwe werken betrokken partijen.

Joke, Oude Pekela

We hebben handvatten en tools gekregen voor blogs en vlogs. En nuttige tips (en complimenten) over andere communicatie.

Okke, Nieuwegein

Ik heb meer inzicht gekregen in de regelgeving.

Remco, Hengelo

ik heb veel tools en voorbeelden ontvangen hoe ik, op een positieve manier, kan doorvragen. Ik ging gelijk op de inhoud en nu weet ik dat je veel meer kan bereiken door eerst aandacht te besteden aan de emotionele kant.

Jolanda, Dronten

ik heb erg veel tools gekregen om op een juiste manier gesprekken te voeren en mogelijk te begeleiden. je gaat écht nadenken over wat je doet en dat maakt het lastig maar wel erg leuk en doeltreffend!

Mandy, Berlicum

Binnen de training werd meer dan voldoende aandacht gegeven aan de leerdoelen die ik vooraf had gesteld.

Bo, Tilburg

– er is veel gesproken over de rol van de mediator en hoe deze te vervullen – er is veel gesproken over het belang van de achterliggende belangen – er is aandacht geweest voor kwaliteiten en valkuilen – er is aandacht geweest voor verschillende stijlen en wat daar de voor- en nadelen van zijn – er is veel geoefend waarbij je ook veel leerde als je zelf niet ‘ aan de beurt was’.

Rian, Lisse

Ik heb heel veel geleerd. Weet nu beter hoe ik moet reageren en optreden bij informeel overleg. In die zin was de cursus een schot in de roos.

Ans, Lisse

de theorie was zeer interessant voor mij. Maar ik vond vooral het praktisch oefenen veel meerwaarde hebben.

Marjolein, Nederland

De syllabus die ter voorbereiding was aangeboden voor de training was onvoldoende vindbaar. Zelfs toen ik wist dat ik hem dus gekregen zou moeten hebben, kon ik hem niet vinden in mijn mail. En ook was het moeilijk om een referentie naar de syllabus in de voorbereidingsmail te vinden. Verder zou ik de routebeschrijving achterwege laten als dat alleen een document met het adres en een logo is (zonder daadwerkelijke routebeschrijving). Ik vond het erg waardevol om met meerdere (naburige) gemeenten samen de training te volgen. De docent had goede branchekennis.

Tenslotte: ik zat in deze groep omdat ik een eerdere training gemist had, maar ik had het certificaat van de vorige training gewoon al gekregen. Als ik dus niet in deze ‘veeggroep’ was aangesloten, had ik een certificaat van deze training gehad zonder
ooit te hebben deelgenomen.

Eva, Oost-Gelre

het is een erg interactieve training waarin volop ruimte was om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen, te oefenen en te bespreken

Edith, Nederland

Een hele fijne training, welke is aan te raden voor een ieder die met deze doelgroep te maken heeft.

Astrid, Berkelland

Succesvolle training! Goede afwisseling tussen theorie, praktijk, plenair en samen aan de slag! Kortom ik raad deze cursus aan, hij is ook erg praktijkgericht en ik heb nu meer zelfinzicht, meer tools (tips en trucs) om dit in de praktijk toe te passen. Kleine kanttekening; De info voorafgaand aan de cursus is helder! Een tip: Geef in de mail
vooraf een indicatie van het tijdsbestek aan hoelang het ongeveer duurt om het materiaal door te nemen en de vragenlijst in te vullen. (Ik bedacht een avond van te voren dit even te doen, maar bracht toch iets meer werk met zich mee)

Leonie, Oost-Gelre

Veel tips en handvatten gekregen. Veel gelegenheid gekregen om te oefenen en vragen te stellen. De manier waarop Stephanie begon met de intro sprak me minder aan. Ik kreeg in eerste instantie een afwijzend gevoel omdat ze direct reageerde op wat ik of anderen niet goed zei. De toon was min of meer gezet. Ik kon zelf schakelen en ook mijn eigen gevoel/reactie hierin zien. Ik had me voor genomen dat ik wilde oefenen en dit heb ik ook gedaan. En daarnaast kon ik mezelf aangeven dat dit haar opzet niet was maar bij mij iets te weeg bracht. Ik heb het ter plekke niet benoemd maar ik wil het nu nog wel even terug geven wat er gebeurde. In de oefensituaties zelf was het heel
prettig hoe ze feedback terug kon geven en dit was heel leerzaam.

Mareen, Berkelland

Ik heb een beter inzicht gekregen in wat vaak de basis is van meningsverschillen/conflicten en heb handvatten gekregen om dat te herkennen en om mee om te gaan.

René. Berkelland

Erwin heeft een duidelijke training gegeven waarin de afwisseling van uitleg en oefenen een goede mix was.

Ineke, Oost Gelre

De cursus heeft mij geleerd, dat ik mij meer moet verplaatsen in de persoon met wie een gesprek hebt. Daarnaast heeft de cursus mij ook inzicht gegeven welke persoon ik ben. De kernkwadranten.

Hassink, Nederland

De inhoud van de training was veel, maar prima te doen. De informatieverstrekking vooraf, met name over de datum vond ik erg laat.

Pelgrom, Nederland

Ik heb handvaten gekregen hoe ik een gesprek kan “pellen” om zo dichter bij de motivatie en aanleiding van een “situatie’ te komen. het gaf ook wel een reflectie op mijn eigen handelen

Tanck, Nederland

Tijdens gesprekken, of het nu face-to-face gesprekken of telefoongesprek zijn, heb ik vaak het gevoel dat ik wat mis, dat het niet loopt zo als het zou moeten. Door de training heb ik hier voor mezelf inzicht in gekregen. In die zin dat ik nu weet op welke momenten in het gesprek het ‘mis gaat’ (voor zover we dit kunnen benoemen als misgaan natuurlijk). Vanuit mezelf ben ik geneigd snel door te stomen naar de oplossing. Ik heb nu het inzicht gekregen dat het belangrijk is goed de belangen van de klant boven tafel te krijgen en vooral de klant dit zelf te laten invullen.

Andere cursisten vonden de snelheid prettig, maar voor mij ging het af en toe te snel. Voordat ik zelf duidelijkheid wat ik nog niet begreep, waren we al weer door. Daartegenover stond dan wel dat het geen probleem was weer terug te gaan in
het verhaal als daar naar gevraagd werd. (Als vermijder en toch ook een behoorlijke aanpasser, ben ik natuurlijk geneigd te zeggen: maar dat zal wel aan mij hebben gelegen dat het zo snel ging 🙂 ) Maar door de oefenmiddag viel bij mij uiteindelijk toch alles op z’n plek. Verder mijn complimenten.

Ingrid, Rijssen

Complimenten voor de prettige, leerzame training!

Tammy, Nuth

Het betreft een tweedaagse cursus en in die twee dagen is er veel voorbij gekomen. Door de wijze waarop de informatie al van te voren was toegestuurd, kon er direct meer de inhoud worden gegeven aan de cursus. De wijze van vragen stellen door de docent zorgde ervoor dat jezelf ook daadwerkelijk ging nadenken over de wijze waarop je gesprekken voert en wilt voeren. De technieken die gebruikt worden, hebben we ook in de praktijk mogen toepassen. Daardoor merk je ook zelf dat de technieken ook daadwerkelijk werken.

Anne, Overloon

prima training, lekker hoog tempo, voldoende inhoud.

Willy, Den Haag

Ik heb nu meer inzicht in het proces, de belangen, de doelen en de diversiteit van mogelijkheden hoe je in het proces gaat zitten. Karen gaat nooit vervelen. Vind ik wel een kwaliteit van een docent. Zoals Hans het deed was voor mij levensecht en zeer herkenbaar in de praktijk.

Wim, Nederland

Inzicht gekregen in/geoefend met gesprekstechnieken/vaardigheden die ik toe kan passen. En inzicht gekregen (Harvard kwadrant) hoe ik dingen nu doe. Er zat een groot verschil in opleiding/ervaring van de cursisten. Moest ik even aan wennen. Bleek achteraf niet storend/beperkend.

Senneker, Nederland

Had verwacht dat deze cursus niet specifiek in zou gaan op de problematiek waar de BOA het over het algemeen mee van doen heeft. Maar wel, zoals verwacht, iets opgestoken waar ik iets aan kan.

Nijman, Aalten

Ik ben zonder verwachtingen de trainingen ingegaan. Ik vond met name dag 2 bijzonder leerzaam. Als toeschouwer heb ik de rollenspellen bekeken en dat was in sommige gevallen heel herkenbaar. Zulke situaties kunnen iedereen overkomen. Dag 1 vond ik te theoretisch en ging wat mij betreft “te diep”. Maar wellicht dat dit voor anderen in hun functie wel heel nuttig was.

Van Alten, Nederland

Door de rollenspellen heb ik tips gekregen om tijdens gesprekken grenzen aan te geven zodat het geen ellenlange gesprekken worden! Ook geoefend om nee te verkopen. Ik vond de theorie wel veel en erg pittig. En vind dit dan heel lastig om toe te passen in de praktijk. Ik begrijp uiteraard dat theorie nodig is om uit te leggen hoe iets werkt.

Westerveld, Nederland

Ik vond het een training waar ik veel aan heb gehad. Vooral het leren loslaten van de inhoud en het leren toepassen van verschillende gespreksvaardigen heb ik als erg leerzaam ervaren. Ook het kunnen oefenen met verschillende communicatiestijlen was leuk en leerzaam om te doen.

Kempers, Aalten

Ik heb veel geleerd over mijn communicatiestijl en tips opgedaan voor verbetering van de procedure ambtelijk horen. Er kan echter wel beter, van tevoren, gecommuniceerd worden over wat je kunt en mag na de cursus. Kun je dan wel of niet bij de
pool (nee dus).

Pletzers, Aalten

Met de handvaten en uitleg, voorbeelden uit de praktijk heb ik geleerd, hoe ik in gesprekssituaties beter met emotie en weerstand kan omgaan.

Wolterink, Nederland

Ik heb de gelegenheid gekregen om actief met mijn leerdoelen aan de slag te gaan en heb handvaten gekregen om mij nog beter te kunnen ontwikkelen met betrekking tot mijn gespreksvoering in gesprekken waarin weerstanden en emoties aanwezig
zijn.

Ik vind Erwin een prettige docent door zijn manier van presenteren. Daarnaast ging hij goed in op de wensen en behoeften
van de groep.

Tiggeloven

heldere compacte toelichtingen op achtergronden, strategie, inhoud met verhelderende praktijkvoorbeelden; flexibele, open aanpak, en ruimte om verschillende issues voor te leggen; prettige sfeer en samenhang, ruimte voor de groep en het individu

Van Straten, Nederland

ik heb persoonlijke tips gekregen. Ook ben ik voldoende theoretisch geadviseerd over mediationvaardigheden. De dagen zaken goed in elkaar, voldoende afwisseling.

Lobeek, Nederland

het is inderdaad een verfrissende training geweest, waarbij ik een aantal handvatten heb gekregen. ( en nog eens op mijn valkuilen ben geattendeerd 🙂 )

Te Vruchte, Nederland

Heel veel geleerd en de mogelijkheid tot oefenen, zou van mij wel drie dagen mogen duren. De docent is zeer kundig, veel geleerd, goed inspelen wat de groep wilde en aangaf. Goede feedback tijdens de oefensessies.

Heel mooi hoe Ferry je terug geeft wat je doet!! Super daar heb je wat aan, duidelijker kun je het niet maken. Daarnaast heel fijn hoe hij ook aangeeft wat het met hem doet, welke reactie jij oproept bij hem als je een vraag stelt en hoe je non-verbale taal is.

Oberink, Nederland

Voorafgaand aan de training had ik helemaal geen verwachtingen. Nu is het boven verwachting. Ik heb ontzettend veel geleerd. En alle tips en trucs ga ik zeker gebruiken in de praktijk!

Wilkens, Nederland

Prima cursus. De eerste dag was intensief de tweede liep gesmeerd. Al met al een fijne , leuke, leerzame cursus

Legtenberg, Nederland

Ik heb aan mijn doelen kunnen werken. Ik heb erg veel duidelijkheid gekregen over waarom conflicten en bemiddelingsgesprekken zo vaak vast lopen. Erwin zat precies op die essentie. Erg goed. Sommige onderdelen zijn voor mij echt een eyeopener geweest.

Roerdink, Nederland

Ik heb genoeg handvatten gekregen om een gesprek aan te gaan. Twee dagen is eigenlijk te kort om je deze materie genoeg eigen te maken zodat je het ook in praktijk kunt brengen.

Bras, Nederland

Ik wilde weten of het optreden als mediator iets voor mij is. Daarvoor moet ik weten wat dit vakgebied inhoud. In deze cursus heb ik daar aan kunnen proeven. Ik weet nu of het iets voor mij is. Daarnaast wilde ik leren om gesprekken beter te voeren. Dat heb ik in de cursus kunnen oefenen.

Koeslag, Nederland

De training was mooi gericht op vaardigheden. Er was veel ruimte voor eigen inbreng, vragen en praktijksituaties.

Rondeel, Nederland

De kennis is opgefrist, door het actief oefenen gaat het beter beklijven. Nieuwe kennis opgedaan. Samenvatten en structuur van gesprek zijn leerdoelen, die zijn behaald.

De info vooraf was voor mij wat aan de late kant, door vakantie en problemen met het overzetten van onze werkcomputers, had ik onvoldoende tijd om er tijd in te steken. Had wat moeite met het openen van de mail, was niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was.

Van de Scheur, Nederland

Ik heb erg veel geleerd. Hiermee kan ik zowel op mijn werk als in mijn privéleven aan de slag.

Joska, Nederland

Mediation was voor mij nieuw. Ik heb er veel van opgestoken. Ga proberen het ook in de praktijk toe te passen. Met name het oefenen met Ferry was erg verhelderend en leerzaam. Het gaf heel duidelijk aan welke valkuilen je tegenkomt.

Nijhof, Nederland

ik heb genoten en heb veel vormen van gedrag gezien en mogen oefenen om mee om te gaan. Ook het inzetten van de vlieger ga ik oefenen, daarmee kun je heel veel gesprekken leiden. Ga zo door!

Te Grotenhuis, Nederland

ik weet nu beter wat mijn valkuilen zijn.

Lammers, Nederland

Er is (voor mij deels opnieuw) veel theorie voorbij gekomen. Direct is dit ook vertaald naar praktische toepassingen zowel in casuïstiek die door de trainster werd ingebracht maar ook door de deelnemers. Ook in praktische oefeningen is dit toegepast waardoor goede ervaring wordt opgedaan en de theorie ook beter beklijft. De gerichte feedback door de docent (en acteur) is daarbij erg waardevol.

Verheij, Nederland

Prima training. Veel geleerd. Vooraf wist ik niet zo goed wat te verwachten van mediation en deze training. Het waren twee leerzame en inspirerende dagen. Het heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar meer.

De trainer beschikt over een enorme hoeveelheid ervaring en kennis. Karen weet het op een interactieve manier over te brengen. Er is volop ruimte voor vragen en interactie. Wellicht wel een tip om de theorie meer op PowerPoint sheets uit te leggen in plaats van een flip-over. Op die manier valt de belangrijkste theorie nog een keer makkelijk terug te slaan.

Weijers, Nederland

Wilde weten of mijn eigen intuïtie (boerenverstand) de juiste manier was/is. Bleek tijdens de training dat dat het geval was. Daarnaast nog wel aanvullende tips en trucs meegekregen.

Te Kulve, Nederland

Ik heb veel geleerd. Zowel in theorie als ook in de praktijk. Ik heb inzicht gekregen in mijn eigen handelen en handvaten gekregen. Het voelde als een veilige omgeving om te oefenen.

Van den Boom, Nederland

Ik heb VEEL geleerd over mediation. Het was een plezier om zo een deskundig docent te hebben. Haar breed ervaring en kennis was zeer gewaardeerd. Een kritiek: het was soms moeilijke om haar handschrift op de flipover te lezen. De actrice was zó overtuigend in haar representaties, dat het een beetje eng was. Het was goed dat ze het rol spel met een lach en handen schudden beëindigd!

Steneker, Nederland

Ik heb een erg prettige training gehad. Moet nog wel tijd vrij maken om de boeken na te lezen. Maar ik heb hier zeker wat aan gehad.

Faber, Nederland

De trainer was een ervaren persoon en een fijne persoonlijkheid, die afgestemd leek te zijn op deze training. Hij kon de praktische tools goed overbrengen zodat we dit meteen in de praktijk konden toepassen.

Marga, Schagen

Ik heb de dingen er uit kunnen halen die ik nodig heb voor mijn klantcontacten. Fijn dat de oefening met de acteur respectvol verliepen voor een ieder zeer toegankelijk.

Jansen, Nederland

ik heb de handvatten gekregen die ik nodig heb om een gesprek te voeren zoals ik dat graag zou willen.

Geurkink, Nederland

Ik heb veel geleerd, veel handvatten en tips om gesprekken te leiden en begeleiden. Ik ben nog al zwart wit ( dan maar een kerstkaartje minder)..nu heb ik iets om door te vragen en ook hoe ik door moet vragen en luisteren wat er gezegd wordt of juist niet.

Meuleman, Nederland

heb nu inzicht gekregen in het gebruik van stappenplannen (zoals belwijzer) en modellen/instrumenten/technieken (zoals vlieger, conflictladder, in het wolkje van een ander gaan zitten). Dit zorgt ervoor dat ik het gevoel heb dat ik een betere basis heb om bepaalde gesprekken te voeren.

Talen, Nederland

Leuke training, goede afwisseling theorie en praktijk, goede interactie met de groep.

Kok, Nederland

Het heeft me een goed inzicht gegeven in de diverse soorten mediation als ook in de daarbij toe passen vaardigheden.

Karen gaf een duidelijk weergave/beeld omtrent het proces en het toepassen van mediationvaardigheden, stond open voor vragen vanuit de cursisten, gaf voldoende ruimte voor discussie en kwam met heldere gerelateerde praktijkvoorbeelden. de actrice wist goed in haar gevraagde rol te blijven. Gaf nadien haar gevoel als (gespeeld ) persoon goed weer, wat voor menigeen een eye opener was.

Ter Horst, Nederland

Ik heb gevraagd hoe om te gaan met vervelende mensen. Dit is door middel van theorie en voorbeeld goed uitgelegd. Er was voor mij veel herkenning en bevestiging. Er mocht meer stemverheffing gebruikt worden. Dat gebeurt in echt ook. Voor de rest een hele goeie actrice

Roskam, Nederland

Prima cursus waarbij het accent op de eerste dag vooral lag op mediationtechnieken en de tweede dag op gesprekstechnieken.

Krosenbrink, Nederland

De uitleg was helder en duidelijk, mede door de diversiteit van de cursisten is het een hele zinvolle training geweest. Ik heb gesprekstechnieken geleerd die voor mij heel zinvol zijn. Ik heb best tegen de training opgezien maar dit bleek helemaal niet nodig te zijn geweest want iedereen werd in zijn waarde gelaten.

Spaargaren, Nederland

Ben met veel handvaten uit de training gekomen. Tevens heb ik geleerd meer op zoek te gaan naar het belang en van daaruit verder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Door goed te luisteren naar de ander maar ook zeker naar je eigen gevoel en dit gepast uit te spreken kun je een gesprek een hele andere wending geven. Ik had verwacht dat er meer met 2 partijen de mediation geoefend zou worden, maar persoonlijk vond ik de cursus (voor de 1e keer) prima om het met 2 tallen te oefenen. Heb er veel aan gehad.

De docent wist direct een open sfeer te creëren. Hij geeft duidelijke terugkoppeling maar wel zo dat je uiteindelijk zelf het antwoord geeft. Prettig om mee te werken. Ook een zeer goede acteur, kan zich goed in de verschillende situaties inleven. Daarnaast geeft hij ook hele duidelijke vragen en informatie terug. Is erg open in de communicatie en dat is erg fijn.

Louwers, Nederland

Training werd gegeven door Erwin Krens. De training in een kleine setting was erg goed voor mij als individu maar ook als groep. Ondanks het hebben van de nodige ervaring is het altijd goed om de basis tools weer even scherp te krijgen. Het onderdeel met de acteur is erg goed.

John, Nederland

2 dagen is veel te kort om deze complexe wijze van werken ook maar enigszins te bevatten. Het vooraf gegeven huiswerk om te lezen is veel te veel als je nog niet in de materie zit en de uitleg op de dagen was op een niveau dat je je echt goed ingelezen moest hebben.

Snels, Nederland

Erwin heeft een leuke en goede wijze van uitleg. Beschikt over ruime werkervaring. Zijn manier van werken geeft vertrouwen en een veilig gevoel.

Erik, Zevenbergen

De training heeft mij meer inzicht gegeven in de mogelijkheden om de juiste aanpak te kiezen. Daarnaast heb ik een beter beeld waar de medewerkers behoefte aan hebben zodat ik met de informatie kan gaan bepalen welke trajecten met hen ingezet zouden kunnen worden.

Wim, Zevenbergen

de training was gericht op de praktijk met veel voorbeelden. De doorgenomen en gespeelde situaties komen we dagelijks regelmatig tegen. Was een nuttige en mooie training.

Hilma, Dronten

ik heb hoe je het beste omgaat met arrogante mensen. Verder was het een erg leuke groep waar we veel met verschillende situaties hebben kunnen oefenen.

Joyce, Nederland

Er was een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Goed aan deze training was dat je eerst start met het zoeken en benoemen van je kwaliteiten en valkuilen. tijdens het oefenen ben je je hiervan meer bewust.

Hans, Oudenbosch

Veel kennisoverdracht, veel praktijkvoorbeelden, flexibel inspelen op behoefte van de cursisten, leuke werkvormen.

Mary, Rosmalen

De training is fantastisch geweest, ik heb veel geleerd. De docent heeft zoveel kennis, wat mij betreft mag er een dag extra aan geplakt worden. Er is zoveel kennis dat dit makkelijk te realiseren is.

Linda, Spijk

Ieder OR lid een training of cursus op maat

Niet voor iedereen dezelfde OR trainingen op alle vakgebieden maar wel zoveel trainingen als er nodig zijn om een OR vaardigheden te verschaffen op alle terreinen die aan de orde zijn. Dat kunnen ook meer inhoudelijke trainingen en cursussen zijn, maar ook trainingen op het gebied van beleid voorbereiden, debatteren, kunnen overtuigen.

Een OR training of OR cursus van Merlijn ( Merlijn OR trainingen)

Merlijn biedt een groot scala van relevante OR trainingen, die hierboven staan vermeld. Als een bedrijf echt profijt wil hebben van een positieve inbreng van de OR, dan is een opleidingsbeleid voor de OR zeker geen overbodige luxe. De OR zal zich er sterk voor moeten maken om de gelegenheid te krijgen om zoveel mogelijk relevante OR trainingen te kunnen volgen, zo frequent mogelijk een cursus of training bij te wonen, om aan de opdracht, die staat voor een OR, te kunnen voldoen.