Trainingen voor de overheid

Professionele communicatie binnen en door overheden

Merlijn verzorgt al meer dan 25 jaar in grote aantallen diverse trainingen voor overheden. Zowel waterschappen, gemeentes, provincies als ministeries zijn onze klanten. Merlijn heeft zo bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van duizenden medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, zowel in de primaire als in de bezwaarfase. Professionele communicatie komt steeds prominenter terug in competentieprofielen van ambtenaren. De trainers van Merlijn kunnen bij uitstek binnen een juridisch kader medewerkers trainen in communicatieve vaardigheden.

Lees meer in de blog waaronder een interview met een van onze trainer over ‘Passend contact met de overheid’.

 

Schrijfvaardigheden

Maatwerk en verankering in de organisatie

Voor het implementeren van mediationvaardigheden en ambtelijk horen in de gemeentelijke organisatie heeft Merlijn zeer veel specifieke kennis en ervaring in huis. Wij kunnen onder andere ondersteuning bieden bij invoering van mediationvaardigheden in de organisatie:

 • het verzorgen van voorlichtingsdagen;
 • startbijeenkomsten;
 • trainingen en workshops;
 • het coachen van medewerkers en projectleiders;
 • coaching on the job;
 • intervisie;
 • supervisie en
 • het opleiden van interne trainers.

Voor een goede verankering van mediationvaardigheden en hoorzittersvaardigheden in de organisatie, is het noodzakelijk dat er na de trainingen in ieder geval regelmatig intervisie plaats vindt en waar nodig coaching on the job en verdiepingstrainingen.

Inmiddels is het trainingsaanbod onder andere uitgebreid met trainingen en verdiepingstrainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, onderhandelen, mediation, coaching en medezeggenschap.


Geen trainingen gevonden
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Drijfveren transformeren in belangen en interventies voor een efficiënte regie
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
We richten ons op de vragen waar komen emoties en weerstanden vandaan, zijn ze intrinsiek of strategisch? Hoe kunnen we als gespreksleider rekening houdend met de perceptie van macht, optimaal gebruik maken van deze energiebronnen van gedrag.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data01 feb 2022 - 01 feb 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Trainen van gesprekken o.b.v. een ervaren mediator / gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Hoe bewaak je de kwaliteit van het gesprek als de belangen groot zijn. We hebben 25 jaren communicatietrainingen vervat in de Merlijn –vlieger. Dit strategische concept biedt de basis waarin u uw werkwijze kunt integreren. We werken met kleine groepen en besteden veel aandacht voor uw attitude en het effect van uw interventies.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data03 feb 2022 - 03 feb 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In deze compacte 2-daagse opleiding gaat het erom te leren efficiënt en constructief met conflicten om te gaan en adequaat te kunnen adviseren over de juiste aanpak ervan.
 • Kosten: € 825
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • Lesmateriaal: € 22.5
 • BTW: nihil
Data07 feb 2022 - 07 feb 202208 feb 2022 - 08 feb 2022
Locatie: Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)
Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 70,00
 • BTW: Nihil
Data09 feb 2022 - 09 feb 2022
Locatie: Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Hoe werkt ieders familiesysteem door in het dagelijks leven privé & zakelijk?
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Familiebanden kunnen soms verwarrend zijn en tot verwikkelingen leiden eventueel met psychosociale en medische klachten als gevolg. Het maken van opstellingen is een techniek die duurzame oplossingen in beeld brengt.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data10 feb 2022 - 10 feb 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Vanuit lezersperspectief!
1-daagse
Vindt u het moeilijk om uw brief of e-mail af te stemmen op uw publiek? U bent niet de enige. Deze praktische training helpt u om uw brieven en e-mails kort, overzichtelijk èn in begrijpelijke taal te schrijven.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data15 feb 2022 - 15 feb 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Begrip & Begrenzen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties en beroepen worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de medewerker die ermee wordt geconfronteerd, op aanwezige klanten en het veiligheidsgevoel binnen de organisatie. Het aantal mensen dat zich naar aanleiding van een incident met agressie ziek meldt groeit sterk. Om dit te vorkomen is si het vergroten van inzicht en leren omgaan met agressie van groot belang. De Merlijngroep biedt u hiervoor de training ‘Omgaan met agressie’ aan.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data03 mrt 2022 - 03 mrt 202204 mrt 2022 - 04 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De opleiding is bestemd voor ervaren professionals die een interne of externe rol hebben bij conflictkwesties in organisaties. Zij willen efficiënter en constructiever met conflicten leren omgaan en adequaat kunnen adviseren over de juiste aanpak.
 • Kosten: € 1650
 • Accommodatiekosten: € 115,00 per blok
 • Lesmateriaal: € 22.5
 • BTW: nihil
Data10 mrt 2022 - 10 mrt 202211 mrt 2022 - 11 mrt 202217 mrt 2022 - 17 mrt 202218 mrt 2022 - 18 mrt 2022
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Presenteer uw beleid aantrekkelijk en overtuigend!
1-daagse
Hoe kunnen we leren onze beleidsstukken zo te schrijven dat ze doeltreffend zijn en niet terzijde worden geschoven.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 75,00
 • BTW: nihil
Data14 mrt 2022 - 14 mrt 2022
Locatie: Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data22 mrt 2022 - 22 mrt 202223 mrt 2022 - 23 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Betoog houden en vragen beantwoorden
1-daagse
In deze training komen aspecten van de mondelinge pleitvaardigheid aan de orde. De deelnemer versterkt zijn gevoel voor de rol van de pleiter in relatie tot die van de voorzitter/rechter en burger tijdens een zitting. Er is extra aandacht voor technieken vragen beantwooorden, structureren (re- en dupliceren).
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data30 mrt 2022 - 30 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Principieel onderhandelen volgens de Harvard-methode
2-daagse   |    12 MfN cat.1a
De mediator is de regisseur van veilige en ook creatieve onderhandelingen. Deze training concentreert zich rondom machtsevenwicht, taart vergroten, objectieve criteria en ethiek.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data04 apr 2022 - 04 apr 202220 apr 2022 - 20 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
(verder) professionaliseren van slecht nieuws gesprekken
1-daagse   |    6 MfN cat. 1A
Deze vaardigheidstraining gaat vooral over het telefonisch slecht nieuws gesprek, dat de desbetreffende ambtenaar voert met de aanvrager voor dat de weigering is verstuurd.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data06 apr 2022 - 06 apr 2022
"wicked problems” : maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Beleidsbemiddeling kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van complexe situaties tussen burgers of private partijen en één of meer overheden. Deze training biedt een uitstekende introductie in het vak: beleidsbemiddelaar.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 195,00
 • BTW: nihil
Data06 apr 2022 - 06 apr 202213 apr 2022 - 13 apr 2022
Locatie: Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat klanten en medewerkers te vertellen hebben en door klachten op de juiste manier af te handelen win je het vertrouwen en krijgt je organisatie een betere reputatie. De oplossingen van interne en externe klachten kunnen daarnaast gebruikt worden om zowel de dienstverlening als de bedrijfs- en productieprocessen kwalitatief te verbeteren.
 • Kosten: € 395
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data07 apr 2022 - 07 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Door empathisch luisteren defensiemechanismen doorbreken
2-daagse   |    12 MfN cat. 1A
Professionele communicatie is een eindeloos interessant gebied, waar nieuwe inzichten en technieken altijd welkom zijn.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data07 apr 2022 - 07 apr 202208 apr 2022 - 08 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Oplossingsgericht werken, leer attitude, fasering en de juiste interventies
1-daagse
In plaats van een aanvraag van een burger of van een organisatie alleen te toetsen aan vooraf opgestelde objectieve criteria, gaan overheidsfunctionarissen in gesprek met de aanvrager. Uitgangspunt hierbij is dat de klant beter geholpen kan worden, de overheid aansluit bij de belangen van de burger en dus maatwerk kan leveren.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data13 apr 2022 - 13 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Voor zowel ambtelijke als onafhankelijke bezwarencommissies
1-daagse
Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor interne en externe leden van bezwarencommissies, secretarissen en klachtenbehandelaars. De training is vanwege de intensieve persoonlijke begeleiding geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren hoorzitters.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data19 apr 2022 - 19 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Bellen met de burger waaronder gesprekstechnieken & attitude
1-daagse
Als kwesties digitaal niet naar tevredenheid worden opgelost, is een telefoontje naar de klant een logisch vervolg. Hoe gaan we dat gesprek naar een voor beide partijen acceptabel resultaat leiden? Daar is kennis voor nodig van de mogelijkheden en specifieke mondelinge vaardigheden, maar bovenal de juiste attitude.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data21 apr 2022 - 21 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data09 mei 2022 - 09 mei 2022
Locatie: Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)
Trainen van gesprekken o.b.v. een ervaren mediator / gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Hoe bewaak je de kwaliteit van het gesprek als de belangen groot zijn. We hebben 25 jaren communicatietrainingen vervat in de Merlijn –vlieger. Dit strategische concept biedt de basis waarin u uw werkwijze kunt integreren. We werken met kleine groepen en besteden veel aandacht voor uw attitude en het effect van uw interventies.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 75,00
 • BTW: Nihil
Data11 mei 2022 - 11 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Vanuit lezersperspectief!
1-daagse
Vindt u het moeilijk om uw brief of e-mail af te stemmen op uw publiek? U bent niet de enige. Deze praktische training helpt u om uw brieven en e-mails kort, overzichtelijk èn in begrijpelijke taal te schrijven.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data12 mei 2022 - 12 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Zorgvuldige formulering & Adequaat aansluitend op het bezwaarschrift
1-daagse
Bezwaarschriften zijn soms lastig te begrijpen, door de warrige argumentatie van de bezwaarmaker. In de training ‘Schrijven van beschikkingen op bezwaar’ krijgt u tools aangereikt waarmee u daar grip op kunt krijgen. Daardoor kunt u beter bepalen hoe u dit type argumentatie adequaat kunt weerleggen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data13 mei 2022 - 13 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Compacte introductie NLP met focus op praktische toepassing in gespreksvoering
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 2
NLP biedt communicatietechnieken die meteen in de praktijk toepasbaar zijn. Bij effectief communiceren is o.a. vertrouwen en veiligheid een belangrijke voorwaarde. Deze training geeft een uitgebreide introductie in de wereld van NLP, voldoende om zelf te kunnen toepassen
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: Nihil
Data17 mei 2022 - 17 mei 202218 mei 2022 - 18 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Drijfveren transformeren in belangen en interventies voor een efficiënte regie
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
We richten ons op de vragen waar komen emoties en weerstanden vandaan, zijn ze intrinsiek of strategisch? Hoe kunnen we als gespreksleider rekening houdend met de perceptie van macht, optimaal gebruik maken van deze energiebronnen van gedrag.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data17 mei 2022 - 17 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De opleiding is bestemd voor ervaren professionals die een interne of externe rol hebben bij conflictkwesties in organisaties. Zij willen efficiënter en constructiever met conflicten leren omgaan en adequaat kunnen adviseren over de juiste aanpak.
 • Kosten: € 1650
 • Accommodatiekosten: € 115,00 per blok
 • Lesmateriaal: € 22.5
 • BTW: nihil
Data31 mei 2022 - 31 mei 202201 jun 2022 - 01 jun 202222 jun 2022 - 22 jun 202223 jun 2022 - 23 jun 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Inzicht in de essentie van argumenteren en helder formuleren van een betoog
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
Schrijven van juridische betogen vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Deze praktische training geeft de deelnemer op een toegankelijke wijze inzicht in de essentie van argumenteren en helder formuleren.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data13 jun 2022 - 13 jun 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Juridisch formuleren en mondelinge pleitvaardigheid
3-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren én mondelinge pleitvaardigheid behandeld en geoefend.
 • Kosten: € 1240
 • Accommodatiekosten: € 180,00
 • BTW: nihil
Data13 jun 2022 - 13 jun 202220 jun 2022 - 20 jun 202221 jun 2022 - 21 jun 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data16 jun 2022 - 16 jun 202217 jun 2022 - 17 jun 2022
Locatie: Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In gesprek met rechter en tegenpartij
2-daagse
De hedendaagse pleiter bij de rechtbank of andere instanties moet in staat zijn flexibel en bondig de vragen van de rechter te beantwoorden en tegelijkertijd in het "betoog" de stellingen van wederpartij te weerleggen. Nadruk ligt op de individuele benadering en begeleiding. Er is veel ruimte voor oefenen en de video- opnames worden geanalyseerd. PLeiten is persoonlijk dus ook de leerdoelen zijn op maat gesneden. De taak van de trainer is om naast aandacht vragen voor de noodzakelijke juridische aspecten ook de persoonlijke groei te optimaliseren
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: Nihil
Data20 jun 2022 - 20 jun 202221 jun 2022 - 21 jun 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In deze verdiepingsdag gaat het om de individuele pleitvaardigheid. De training is specifiek ontworpen als vervolg op de basistraining. De basiskennis wordt dan ook bekend verondersteld.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data27 jun 2022 - 27 jun 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Trainen van gesprekken o.b.v. een ervaren mediator / gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Hoe bewaak je de kwaliteit van het gesprek als de belangen groot zijn. We hebben 25 jaren communicatietrainingen vervat in de Merlijn –vlieger. Dit strategische concept biedt de basis waarin u uw werkwijze kunt integreren. We werken met kleine groepen en besteden veel aandacht voor uw attitude en het effect van uw interventies.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data05 sep 2022 - 05 sep 2022
Locatie: Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In deze compacte 2-daagse opleiding gaat het erom te leren efficiënt en constructief met conflicten om te gaan en adequaat te kunnen adviseren over de juiste aanpak ervan.
 • Kosten: € 825
 • Accommodatiekosten: € 195,00
 • Lesmateriaal: € 22.5
 • BTW: nihil
Data07 sep 2022 - 07 sep 202208 sep 2022 - 08 sep 2022
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 75,00
 • BTW: Nihil
Data08 sep 2022 - 08 sep 2022
Locatie: Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)
Hoe zorg je ervoor dat je teksten worden gelezen?
1-daagse   |    6 PO NOVA juridisch
Kort, krachtig en helder; anders haakt de lezer af. Hoe dat moet leren we in deze training.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 100,00
 • BTW: Nihil
Data13 sep 2022 - 13 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
"wicked problems” : maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Beleidsbemiddeling kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van complexe situaties tussen burgers of private partijen en één of meer overheden. Deze training biedt een uitstekende introductie in het vak: beleidsbemiddelaar.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data15 sep 2022 - 15 sep 202222 sep 2022 - 22 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
De opleiding is bestemd voor ervaren professionals die een interne of externe rol hebben bij conflictkwesties in organisaties. Zij willen efficiënter en constructiever met conflicten leren omgaan en adequaat kunnen adviseren over de juiste aanpak.
 • Kosten: € 1650
 • Accommodatiekosten: € 115,00 per blok
 • Lesmateriaal: € 22.5
 • BTW: nihil
Data19 sep 2022 - 19 sep 202220 sep 2022 - 20 sep 202210 okt 2022 - 10 okt 202211 okt 2022 - 11 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Begrip & Begrenzen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties en beroepen worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de medewerker die ermee wordt geconfronteerd, op aanwezige klanten en het veiligheidsgevoel binnen de organisatie. Het aantal mensen dat zich naar aanleiding van een incident met agressie ziek meldt groeit sterk. Om dit te vorkomen is si het vergroten van inzicht en leren omgaan met agressie van groot belang. De Merlijngroep biedt u hiervoor de training ‘Omgaan met agressie’ aan.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data19 sep 2022 - 19 sep 202220 sep 2022 - 20 sep 2022
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Het woord ‘klacht’ is boven alles een waardevolle kans om te verbeteren. Door goed en kritisch te luisteren naar wat klanten en medewerkers te vertellen hebben en door klachten op de juiste manier af te handelen win je het vertrouwen en krijgt je organisatie een betere reputatie. De oplossingen van interne en externe klachten kunnen daarnaast gebruikt worden om zowel de dienstverlening als de bedrijfs- en productieprocessen kwalitatief te verbeteren.
 • Kosten: € 395
 • Accommodatiekosten: € 75,00
 • BTW: nihil
Data27 sep 2022 - 27 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Voor zowel ambtelijke als onafhankelijke bezwarencommissies
1-daagse
Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor interne en externe leden van bezwarencommissies, secretarissen en klachtenbehandelaars. De training is vanwege de intensieve persoonlijke begeleiding geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren hoorzitters.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data04 okt 2022 - 04 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Oplossingsgericht werken, leer attitude, fasering en de juiste interventies
1-daagse
In plaats van een aanvraag van een burger of van een organisatie alleen te toetsen aan vooraf opgestelde objectieve criteria, gaan overheidsfunctionarissen in gesprek met de aanvrager. Uitgangspunt hierbij is dat de klant beter geholpen kan worden, de overheid aansluit bij de belangen van de burger en dus maatwerk kan leveren.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data05 okt 2022 - 05 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
(verder) professionaliseren van slecht nieuws gesprekken
1-daagse   |    6 MfN cat. 1A
Deze vaardigheidstraining gaat vooral over het telefonisch slecht nieuws gesprek, dat de desbetreffende ambtenaar voert met de aanvrager voor dat de weigering is verstuurd.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data11 okt 2022 - 11 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Bellen met de burger waaronder gesprekstechnieken & attitude
1-daagse
Als kwesties digitaal niet naar tevredenheid worden opgelost, is een telefoontje naar de klant een logisch vervolg. Hoe gaan we dat gesprek naar een voor beide partijen acceptabel resultaat leiden? Daar is kennis voor nodig van de mogelijkheden en specifieke mondelinge vaardigheden, maar bovenal de juiste attitude.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data11 okt 2022 - 11 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Zorgvuldige formulering & Adequaat aansluitend op het bezwaarschrift
1-daagse
Bezwaarschriften zijn soms lastig te begrijpen, door de warrige argumentatie van de bezwaarmaker. In de training ‘Schrijven van beschikkingen op bezwaar’ krijgt u tools aangereikt waarmee u daar grip op kunt krijgen. Daardoor kunt u beter bepalen hoe u dit type argumentatie adequaat kunt weerleggen.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data12 okt 2022 - 12 okt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Over vastlopen en weer vlottrekken
3-daagse   |    17 NOBCO PE-uren, 20 MfN cat. 2
Stroeve communicatie en daarbij horende conflicten gaan vaak niet over het werk zelf. Persoonlijke verschillen en vaak onbewuste motieven spelen een rol. Een teamcoach kan die patronen transparant maken en vervolgens de teamleden een positieve bijdrage laten leveren aan een oplossing.
 • Kosten: € 1375
 • Accommodatiekosten: € 190,00
 • BTW: nihil
Data07 nov 2022 - 07 nov 202208 nov 2022 - 08 nov 202229 nov 2022 - 29 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Compacte introductie NLP met focus op praktische toepassing in gespreksvoering
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 2
NLP biedt communicatietechnieken die meteen in de praktijk toepasbaar zijn. Bij effectief communiceren is o.a. vertrouwen en veiligheid een belangrijke voorwaarde. Deze training geeft een uitgebreide introductie in de wereld van NLP, voldoende om zelf te kunnen toepassen
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: Nihil
Data08 nov 2022 - 08 nov 202209 nov 2022 - 09 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Juridisch formuleren en mondelinge pleitvaardigheid
3-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren én mondelinge pleitvaardigheid behandeld en geoefend.
 • Kosten: € 1240
 • Accommodatiekosten: € 180,00
 • BTW: nihil
Data09 nov 2022 - 09 nov 202223 nov 2022 - 23 nov 202224 nov 2022 - 24 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Inzicht in de essentie van argumenteren en helder formuleren van een betoog
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
Schrijven van juridische betogen vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Deze praktische training geeft de deelnemer op een toegankelijke wijze inzicht in de essentie van argumenteren en helder formuleren.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data09 nov 2022 - 09 nov 2022
Locatie: Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)
Hoe zorg je ervoor dat je teksten worden gelezen?
1-daagse   |    6 PO NOVA juridisch
Kort, krachtig en helder; anders haakt de lezer af. Hoe dat moet leren we in deze training.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: Nihil
Data10 nov 2022 - 10 nov 2022
Locatie: Kasteel Kerckebosch nabij Utrecht (UT)
Hoe werkt ieders familiesysteem door in het dagelijks leven privé & zakelijk?
1-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 6 MfN cat. 1a
Familiebanden kunnen soms verwarrend zijn en tot verwikkelingen leiden eventueel met psychosociale en medische klachten als gevolg. Het maken van opstellingen is een techniek die duurzame oplossingen in beeld brengt.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 100,00
 • BTW: nihil
Data10 nov 2022 - 10 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data10 nov 2022 - 10 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Principieel onderhandelen volgens de Harvard-methode
2-daagse   |    12 MfN cat.1a
De mediator is de regisseur van veilige en ook creatieve onderhandelingen. Deze training concentreert zich rondom machtsevenwicht, taart vergroten, objectieve criteria en ethiek.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data14 nov 2022 - 14 nov 202230 nov 2022 - 30 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data15 nov 2022 - 15 nov 202216 nov 2022 - 16 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Presenteer uw beleid aantrekkelijk en overtuigend!
1-daagse
Hoe kunnen we leren onze beleidsstukken zo te schrijven dat ze doeltreffend zijn en niet terzijde worden geschoven.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: nihil
Data17 nov 2022 - 17 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
In gesprek met rechter en tegenpartij
2-daagse
De hedendaagse pleiter bij de rechtbank of andere instanties moet in staat zijn flexibel en bondig de vragen van de rechter te beantwoorden en tegelijkertijd in het "betoog" de stellingen van wederpartij te weerleggen. Nadruk ligt op de individuele benadering en begeleiding. Er is veel ruimte voor oefenen en de video- opnames worden geanalyseerd. PLeiten is persoonlijk dus ook de leerdoelen zijn op maat gesneden. De taak van de trainer is om naast aandacht vragen voor de noodzakelijke juridische aspecten ook de persoonlijke groei te optimaliseren
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: Nihil
Data23 nov 2022 - 23 nov 202224 nov 2022 - 24 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Begrip & Begrenzen
2-daagse   |    neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma, 12 MfN cat. 1a
In veel organisaties en beroepen worden medewerkers steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de medewerker die ermee wordt geconfronteerd, op aanwezige klanten en het veiligheidsgevoel binnen de organisatie. Het aantal mensen dat zich naar aanleiding van een incident met agressie ziek meldt groeit sterk. Om dit te vorkomen is si het vergroten van inzicht en leren omgaan met agressie van groot belang. De Merlijngroep biedt u hiervoor de training ‘Omgaan met agressie’ aan.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data07 dec 2022 - 07 dec 202208 dec 2022 - 08 dec 2022
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Trainen van gesprekken o.b.v. een ervaren mediator / gespreksbegeleider
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
Hoe bewaak je de kwaliteit van het gesprek als de belangen groot zijn. We hebben 25 jaren communicatietrainingen vervat in de Merlijn –vlieger. Dit strategische concept biedt de basis waarin u uw werkwijze kunt integreren. We werken met kleine groepen en besteden veel aandacht voor uw attitude en het effect van uw interventies.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 75,00
 • BTW: Nihil
Data09 dec 2022 - 09 dec 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Drijfveren transformeren in belangen en interventies voor een efficiënte regie
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
We richten ons op de vragen waar komen emoties en weerstanden vandaan, zijn ze intrinsiek of strategisch? Hoe kunnen we als gespreksleider rekening houdend met de perceptie van macht, optimaal gebruik maken van deze energiebronnen van gedrag.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data14 dec 2022 - 14 dec 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Gevoel, adequate houding en kennis van vraagtechnieken
2-daagse
Een hoorzitting leiden is een van de meest intensieve maar ook aansprekende juridische activiteiten. Het vergt veel gevoel, een adequate houding en kennis van relevante interventies waaronder vraagtechnieken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582

Referenties trainingen Mediationvaardigheden en Hoorzitten

Reeds meer dan 20 jaar is Merlijn een marktleider op het gebied van mediationopleidingen. Meer dan 3.000 mediators hebben de MfN-basisopleiding bij Merlijn gevolgd.
Merlijn verzorgt sinds het begin van ‘de informele aanpak’ (in 1999: bellen na bezwaar bij de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel) trainingen mediationvaardigheden voor gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen.
Merlijn heeft vrij recent met inzet van veel Merlijn-trainers grote projecten begeleid, zoals het project Achterhoek, project Betuwe en een groot project bij de Gemeente Amsterdam. Op dit moment traint Merlijn meerdere Gemeenten, vraag vrijblijvend referenties bij ons op!

“Het leertraject van de Merlijngroep voor Ambtelijk horen en de Informele aanpak was op maat, praktisch en inspirerend!” : Paul hartkamp – Gemeente Amsterdam

“Ongedwongen sfeer, leerzaam, boeiend en praktisch én een daling van 50% van het aantal bezwaarschriften dat op hoorzitting is gekomen” : Arjan Twigt – Gemeente Aalten

Verder verzorgt Merlijn naar volle tevredenheid open en in company trainingen hoorzittersvaardigheden voor zowel ambtelijke, gemengde als onafhankelijke bezwarencommissies. Indien gewenst ontvangt u een overzicht van opdrachtgevers, referenties en evaluaties van eerder door ons verzorgde trainingen, waaronder genoemde grote projecten.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken stimuleert en ondersteunt de inzet van mediationvaardigheden door de overheid onder leiding van Lynn van der Velden. Merlijn is daarbij nauw betrokken.
Het kabinetsprogramma Administratieve Lasten Burgers, het convenant met VNG alsmede de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman, hebben hiervoor de basis gelegd.
Merlijn participeerde in de Begeleidingscommissie pionier traject mediationvaardigheden onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer.
Merlijn levert bijdragen (in de vorm van workshops e.d.) aan diverse congressen die er landelijk zijn op het gebied van mediationvaardigheden bij de overheid.
Merlijn was een van de drie sponsoren van de Vereniging Gemeentemediation. Merlijn deelt haar kennis en ervaring door middel van regelmatig overleg met het bestuur en medewerking aan het jaarlijkse congres.

Medezeggenschapstraining en –advies binnen de overheid

Medezeggenschap is grotendeels het vertegenwoordigen van belangen. De sectie ‘MMZ Overheid’ binnen de totale trainers en adviesgroep van Merlijn kent als geen ander de spelers op dit veld en de belangen, die bij de overheid beduidend anders zijn dan bij alle andere sectoren. Transitie van domeinen, intergemeentelijke samenwerking, democratische legitimatie, Primaat van Politiek, Georganiseerd Overleg, allemaal items waarmee zij vertrouwd zijn.

De overheid heeft een bijzondere medezeggenschap. Veel later dan bij het bedrijfsleven ging hier ook de WOR gelden. Het Primaat van de Politiek zorgt nog steeds voor voorzichtig opereren op dit gebied. De verhouding tussen politiek en het ambtelijk bedrijf is vaak delicaat. De trainers van Merlijn hebben hierin veel kennis en ervaring en publiceren er ook regelmatig over.

Zo u wilt ontvangt u een overzicht van referenties en evaluaties van eerder door ons verzorgde medezeggenschaptrainingen en adviestrajecten voor overheden.

Waarin ‘Merlijn voor de Overheid’ zich onderscheidt van andere instituten

Bewaking van de kwaliteit

Merlijn Training & Advies stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Merlijn is onder andere gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en de Mediation Federatie Nederland (MfN). Voor meer informatie over Merlijn Training & Advies verwijs ik u graag naar de website: oud.merlijngroep.nl. Ons evaluatiesysteem, EvaMerlijn, staat open voor trainers, deelnemers en opdrachtgevers. Na elke training worden de evaluaties samengevat en aan de opdrachtgever toegezonden en besproken.

Trainers inzetten met excellente kwaliteiten

Onze trainers hebben een academisch niveau en excelleren als vakman of –vrouw EN als docent/trainer. Zij zijn op de hoogte van de relevante bestuursrechtelijke wetgeving. Op deze wijze wordt maximale aansluiting verkregen met de doelgroep.

Het motto waarmee Merlijn haar klanten bedient, luidt: van professionals voor professionals.

Voor het goed verankeren van opgedane kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat de trainer de verbinding met de praktijk van de deelnemers kan maken.

Lees een interview met een van onze trainers Erwin Krens over; ‘Passend contact met de overheid – 20 jaar trainingen bij Merlijn‘.

Werken met voorbereidingsformulieren als onderdeel van EvaMerlijn

Ruim voorafgaande aan de training ontvangen de deelnemers digitaal een door hen in te vullen voorbereidingsformulier. Met dit formulier betrekken we de deelnemers bij de training alvorens de training van start gaat. Ze denken na over hun verwachtingen, leerdoelen en wensen ten aanzien van de training. De trainer ontvangt de ingevulde formulieren onmiddellijk. De training kan hierdoor nog meer op maat gemaakt worden en zowel de deelnemers als de trainer kunnen de training goed voorbereid aanvangen. Zelfs onze open trainingen worden hierdoor min of meer maatwerktrainingen.

Deel uitmaken van Merlijn Groep

Merlijn Groep heeft haar basis in de advocatuur en heeft zich ontwikkeld tot de multidisciplinaire organisatie van nu, waarin in feite alles draait om professionele communicatie en conflicthantering zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau. Bij al onze activiteiten gaan wij uit van de kracht en de creativiteit, zichtbaar of nog sluimerend, die bij onze klanten aanwezig is.

Wij helpen onze klanten de specifieke aspecten van hun eigen kracht te ontdekken, te ontwikkelen en te leren toepassen voor zichzelf en hun organisatie.

Waarom ‘Merlijn”?

Die instelling heeft alles te maken met de keuze voor onze naam Merlijn, de raadgever van de legendarische Koning Arthur en zijn Ronde Tafel-ridders.

Merlijn leefde zijn leven van achteren naar voren, ‘terug in de tijd’, zodat hij over ervaringen en wijsheid uit de toekomst kon beschikken. Merlijn wendde deze kracht niet aan om anderen op de vingers te tikken en te vertellen hoe het moest. Nee, hij reikte suggesties aan waarmee eenieder de eigen wijsheid beter kon gebruiken. Op die bijzondere manier was de raadgever Merlijn een meester in communicatie.

En dat is ook de ambitie van Merlijn Groep: onderscheidende kwaliteit leveren met meetbare excellente resultaten.

In al onze diensten zijn we doelgericht. In onze trainingen bieden wij bijvoorbeeld steeds mogelijkheden om verkregen inzichten en vaardigheden te oefenen, en te toetsen aan de praktijk. We hebben ervaren dat we resultaten bereiken vanuit een eerlijke dialoog waarbij humor en helderheid ons helpen om scherp te blijven en om de oefensituaties te kunnen vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid.

Klantbehoefte analyses, evaluatie, research en innovatie zijn, naast de kwaliteit van onze professionals, de instrumenten waarmee wij al 25 jaar het vertrouwen van onze klanten winnen.

Lees meer in onze blog:

Trainingsaanbod Merlijn in overheidsland

Trainingen voor de overheid

Deze training scoort een 8.7 / 10 op basis van 196 beoordelingen

verschillende emoties uiteengezet en geduid, uitleg over enkele veelvoorkomende persoonlijkheidsstoornissen, nuttig en interessant.

Saskia, Den Haag

ik heb handvatten gekregen hoe om te gaan met bepaalde persoonlijkheidsstoornissen in relatie tot mediation. Daarnaast was er de mogelijkheid om advies te krijgen over persoonlijke casussen

Miriam, Schijndel

Er is veel informatie gegeven. Met name door middel van praktische oefeningen waardoor het goed te volgen bleef. Er was genoeg ruimte voor feedbackmomenten.

Manon, Doetinchem

Ik heb ontdekt wat mijn pleitvaardigheden zijn en heb tevens verbeterpunten hierop mogen ontvangen. Tevens weet ik nu hoe ik om moet/kan gaan eventuele onverwachte gebeurtenissen op een zitting. Trainer was ook erg goed. Gewoon op deze manier doorgaan, super!

Pieter, Tilburg

Ik heb ontdekt wat mijn pleitvaardigheden zijn en heb tevens verbeterpunten hierop mogen ontvangen. Tevens weet ik nu hoe ik om moet/kan gaan eventuele onverwachte gebeurtenissen op een zitting. Trainer was ook erg goed. Gewoon op deze manier doorgaan, super!

Pieter, Tilburg

Het was een zeer leerzame training en veel oefenen met vaardigheden.

Sonja, Benschop

Het was een zeer leerzame training en veel oefenen met vaardigheden.

Sonja, Benschop

Ik heb goede handvatten meegekregen om een overtuigend betoog op te bouwen.

Tamara, De Meern

Trainer was heel enthousiast, betrokken en leuke manier van presenteren. Prima
georganiseerde/ verzorgde cursus!

Janine, Delft

Trainer was heel enthousiast, betrokken en leuke manier van presenteren. Prima
georganiseerde/ verzorgde cursus!

Janine, Delft

Ik heb goede handvatten meegekregen om een overtuigend betoog op te bouwen.

Tamara, De Meern

Ik heb nu meer handvatten gekregen om helder taalgebruik toe te passen in mijn verweerschriften. Daarnaast is het opzetten van een argumentatiestructuur een zeer welkome aanvulling voor mij.

Pieter, Tilburg

Mijn leerdoel was het verwerven van inzicht in argumentatiestructuren. Dat is goed gelukt.

Emile, Tilburg

Mijn leerdoel was het verwerven van inzicht in argumentatiestructuren. Dat is goed gelukt.

Emile, Tilburg

We hebben geoefend met hoorzittingen houden, rekening houdend met de aandachtspunten van iedere deelnemer, we hebben daarbij ook theorie ontvangen die we in de middag bij het oefenen konden toepassen.

Nicole, Bilthoven

Ik verwachtte veel praktische tip en die kregen we ook. De trainer kwam uit de praktijk en dat werkt echt heel goed. Fijne docent.

Marcel, Gemeente Amsterdam

zelfs leuker/interessanter dan verwacht. Vooral het oefenen geeft een persoonlijke meerwaarde.

Martijn, Rijnmond

zelfs leuker/interessanter dan verwacht. Vooral het oefenen geeft een persoonlijke meerwaarde.

Martijn, Rijnmond

Ik heb geoefend met pleiten en daarnaast werkte ik in teamverband met de collega’s handhaving en vergunningverlening.

Birgitta, Goedereede

Ik heb meer inzichten gekregen hoe ik een hoorzitting het beste kan leiden en hoe ik mijn vragen het beste kan formuleren.

Judith, Gemeente Amsterdam

Ik ben geconfronteerd met mijn eigen manier van hoorzitten, en daar kan nog steeds een en ander aan verbeterd worden. Heb nieuwe inzichten opgedaan.

Clemens, Amstelveen

Opfrissen en nieuwe tips gekregen. Inzicht in hoe anderen het doen. Kleine tip: Meer kleine oefeningen/opdrachtjes en minder zenden. De oefeningen die we deden waren nuttig!

Patricia, Amersfoort

we hebben veel geoefend, prettig! Maar na de eerste dag had ik bij deze training meer aandacht verwacht voor de ‘mediation–mogelijkheden bij de hoorzitting.

Anke, Gemeente Amsterdam

We hebben veel kunnen oefenen met het horen. Boven verwachting. Ik vond het echt een hele leerzame en productieve dag. Hele prettige leerstijl en bruikbare en inzichtelijke tips. Aangenaam om naar te luisteren en van te leren. Heel erg bedankt!

Ella, Gemeente Amsterdam

Heel tevreden. Voornamelijk omdat we zoveel geoefend hebben en hierbij tops en tips konden geven aan elkaar. Erg veel van geleerd. Daarnaast was er ook voldoende aandacht voor (kritische) vragen.

Foske, Gemeente Amsterdam

Er werd een actieve cursus gegeven met veel interactie en praktische tips.

Wouter, Gemeente Schagen

ik heb nu een beeld bij de manier van werken in een ambtelijke hoorcommissie.

Gerard, Gemeente Schagen

Ik had nog geen beeld van ambtelijk horen en dat heb ik nu wel. Ook ben ik wel enthousiast geworden over het ambtelijk horen.

Jos, Gemeente Schagen

Het ging bij mij voornamelijk hoe ik zo een zitting moest leiden en dat hebben we behandeld.

Hamza, Gemeente Schagen

Ik heb veel kunnen oefenen!

Alexandra, Gemeente Amsterdam

Veel hoorzittingen kunnen doen met feedback waardoor ik met meer zelfvertrouwen naar mijn eerste hoorzitting als voorzitter zal gaan.

Jacobien, Gemeente Amsterdam

Ik heb geleerd wat ik hoopte te leren, namelijk hoe je een hoorzitting leidt.

Marjolein, Gemeente Amsterdam

Er is duidelijk uitgelegd en geoefend hoe je met emoties tijdens de hoorzitting kan omgaan. De docent zorgde voor een fijne sfeer tijdens de cursus waardoor ik mij vrij voelde om vragen te stellen en een hoorzitting te oefenen.

Carola, Gemeente Amsterdam

kennis weer opgefrist en nieuwe inzichten opgedaan.

Eric, BAR-organisatie

Het was een prettige cursusdag. Genoeg geoefend om van start te kunnen gaan.

Jakob, BAR-organisatie

Ik ga nu meer beslagen ten ijs als het moment van ambtelijk horen zich aandient (gaan starten met een pilot). Ik heb nu ook meer gevoel bij de rol van voorzitter of bijzitter in het proces. Het is uiteraard nog veel oefenen, maar de cursus heeft wel de nodige handvatten geboden waarmee ik kan werken.

Ook mijn complimenten voor de cursusleider. Hij straalde rust en expertise uit en stond open voor vragen/ideeen/suggesties/etc. Ook na de rollenspellen kregen we eerlijke en opbouwende kritiek en suggesties ter verandering van wat aan tafel gebeurde. De opbrengst van de cursus is voor mij hierdoor bruikbaar in praktijk.

Linda, BAR-organisatie

Interessante cursus met de nadruk op de praktijk.

Joke, Gemeente Schagen

De tips en trucks die ik wilde ontvangen heb ik meegekregen. Verder blijft het een kwestie van oefenen in de praktijk. Aanvullend wil ik nog zeggen dat ik heb ervaren dat de trainer een veilige situatie schept waarbij het oefenen met rollenspelen minder ongemakkelijk voelt.

Marga, Gemeente Schagen

Alles was voor mij nieuw. Ik heb veel geleerd over de houding van de voorzitter en het oefenen en doen helpt hierin enorm.

Ingrid, Gemeente Schagen

Ik heb nu inzicht en vaardigheden hoe we het ambtelijk horen vormgeven.

Marco, Gemeente Schagen

Ik vond het een goede training. Mijn wens om wat tips en trics te krijgen is uitgekomen. Ook goed geoefend en voor mij zelf de leerpunten eruit gehaald. De trainer vond ik ook heel prettig en rustig en heeft veel toegevoegd aan de kennis die ik al heb.

Marjo, Gemeente Schagen

Het is een echte vaardigheidstraining met gesprekstechnieken dat hoort bij het mondeling ambtelijk horen.

Peter, Gemeente Schagen

Het is een goede aanzet tot een nieuwe werkwijze.

Marjolein, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Ik weet nu hoe ik een goede hoorzitter kan zijn.

Jolanda D., Gemeente Leidschendam-Voorburg

Ik heb exact geleerd wat ik voor ogen had, zowel theoretisch als in de praktijk (oefenen).  Prima docent. Veel inhoudelijke kennis. Ook niet onbelangrijk, was nooit saai.

Paula, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Ik heb antwoord gekregen op mijn vragen. Verder was er veel ruimte om zelf aan de slag te gaan waardoor ik meer vertrouwen heb gekregen in mijn nieuwe rol als ambtelijk hoorder.

Monique, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Goede feedback, goede kennis docent, top dag!

Ahmet, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Heel overzichtelijk hoe ik de hoorzitting kan inleiden, werd er weer aan herinnerd dat ik niet de problemen van anderen hoef op te lossen.

Wendy, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Ik heb veel vaardigheden opgedaan en direct in de praktijk kunnen oefenen d.m.v. het rollenspel. Programma werd goed afgestemd op de behoefte bij de deelnemers.

Robbert, Gemeente Leidschendam-Voorburg

ik heb er veel van geleerd wat ik zou kunnen toepassen in de rechtbank. Ook voorafgaand aan een rechtszaak kan ik de tips & tricks goed gebruiken.

Fleur, Gemeente Schagen

ik heb er veel van geleerd wat ik zou kunnen toepassen in de rechtbank. Ook voorafgaand aan een rechtszaak kan ik de tips & tricks goed gebruiken.

Fleur, Gemeente Schagen

Ik heb een beter beeld gekregen van hoe ik me gedraag en waar ik op moet letten en/of aan kan werken.

Ingrid, Zaltbommel

Ik heb heel veel informatie gekregen over verschillende patronen en emoties (verhoogde kans op persoonlijkheidsstoornis). Dat was voor mij zeer leerzaam. We hebben tijdens deze training veel praktische vragen kunnen stellen en verschillende mogelijkheden besproken hoe daar mee om te gaan. Top!

Odette , Oisterwijk

Ik heb het gevoel dat ik na het volgen van deze training meer tools heb om mijn leerdoelen (negativiteit niet uit de weg gaan/poppenkast spelende partijen) aan te pakken.

Willemijn, 's-Hertogenbosch

Ik heb veel inzicht gekregen in hoe een goed verweerschrift op te stellen. Graag had ik meer tijd/ruimte gehad om te oefenen met de materie.

Marianne, Gemeente Schagen

Ik heb een breder beeld gekregen van welke technieken tijdens bezwaar- en beroepsprocedures gebruikt worden.

Nico, Gemeente Schagen

Ik heb een breder beeld gekregen van welke technieken tijdens bezwaar- en beroepsprocedures gebruikt worden.

Nico, Gemeente Schagen

Veel geleerd over de opbouw van argumentatie.

Maarten, Geldrop

Veel geleerd over de opbouw van argumentatie.

Maarten, Geldrop

Ik heb veel dingen geleerd over zinsopbouw, die verschil maken in de stevigheid van het geschreven stuk.

Fleur, Gemeente Schagen

Ik heb veel inzicht gekregen in hoe een goed verweerschrift op te stellen. Graag had ik meer tijd/ruimte gehad om te oefenen met de materie.

Marianne, Gemeente Schagen

Ik heb een goed beeld gekregen van de procedure en zinvolle info over hoe je bezwaar- en beroepschriften kunt lezen en ontrafelen en hoe je verweerschriften e.d. goed kunt voorbereiden en opbouwen.

Nico, Gemeente Schagen

Het was een prettige en leerzame dag.

Marcella, Breda

Ik heb tijdens de training kunnen oefenen met datgene wat wij tijdens de cursus hebben geleerd. Het kost nog wel even tijd om alles te laten bezinken maar naar aanleiding van de cursus heb ik een nieuwe structuur aangebracht in de manier waarop ik mijn hoorzittingen hou. Deze training had ik alleen liever in twee dagen gehad. 1 dag voor de theorie en de andere dag alleen maar oefenen.

Fhendy, Gemeente Amsterdam

Ik heb veel geleerd op de training ambtelijk horen. Ik heb ook goede tips gekregen die ik direct in de praktijk kan toepassen. Ook ik ben erg te spreken over de docent. Hij communiceert heel duidelijk en ook op een prettige manier. Hij geeft niet alleen aan wat er (nog) niet goed is, maar hij geeft ook complimenten over wat er wel goed gaat.

Ellen, Gemeente Amsterdam

Prettig dat trainer heel veel ervaring heeft. Ook prettig dat de training in een relatief kleine groep werd gegeven.

Ria, Gemeente Amsterdam

Ik heb nieuwe dingen geleerd en er was ruimte voor discussie en het uiten van wensen.

Trevor, Gemeente Amsterdam

De inhoud van de training werd op de dag afgestemd op onze wensen/niveau. Het was  zeer leerzaam, dank daarvoor. Heel prettig dat de docent ook aandacht had voor de kwaliteiten en verbeterpunten van het individu.

Jet, Amsterdam

Ik heb heel veel geleerd

Marianne, Gemeente Schagen

voldoende aandacht voor alle deelnemers, specifieke feedback

Merel, Amsterdam

voldoende aandacht voor alle deelnemers, specifieke feedback

Merel, Amsterdam

Het was een interessante en confronterende training. Ik heb veel punten van aandacht meegenomen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. De inhoud en de wijze waarop deze werden gepresenteerd waren van uitstekende kwaliteit. 1 dag was wel kort voor een volledige ontwikkeling, maar het biedt wel de handvatten voor verdere ontwikkeling.  Ook erg onder de indruk van de docent. Goede vakkennis, goed gevoel voor humor. Scherpe leermeester.

Paul, Amsterdam

Het was een interessante en confronterende training. Ik heb veel punten van aandacht meegenomen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. De inhoud en de wijze waarop deze werden gepresenteerd waren van uitstekende kwaliteit. 1 dag was wel kort voor een volledige ontwikkeling, maar het biedt wel de handvatten voor verdere ontwikkeling.  Ook erg onder de indruk van de docent. Goede vakkennis, goed gevoel voor humor. Scherpe leermeester.

Paul, Amsterdam

Vooral de praktijkoefeningen waren goed.

Jan, Gemeente Schagen

Ik heb veel geleerd!

Tissa, Amsterdam

Ik heb veel geleerd!

Tissa, Amsterdam

Er werd aandacht gegeven aan de opgegeven leerdoelen. Ik had alleen nog meer verwacht dat we aan de hand van een casus in ons eigen rechtsgebied nog dieper zouden ingaan op de opgegeven leerdoelen.

Tanne, Amsterdam

Er werd aandacht gegeven aan de opgegeven leerdoelen. Ik had alleen nog meer verwacht dat we aan de hand van een casus in ons eigen rechtsgebied nog dieper zouden ingaan op de opgegeven leerdoelen.

Tanne, Amsterdam

Mijn verwachting is uitgekomen. Wat betreft de bedoeling van de training in één dag was goed genoeg!

Mehdi, Gemeente Amsterdam

Mijn verwachting is uitgekomen. Wat betreft de bedoeling van de training in één dag was goed genoeg!

Mehdi, Gemeente Amsterdam

Van tevoren hoopte ik opnieuw tips en tools te krijgen voor het leiden van een hoorzitting. Deze heb ik gekregen.

Boukje, SED organisatie

Veel geleerd, leuke cursus. Ochtenddeel theorie en middag praktijk, goede verdeling! Vooral de middag was zeer nuttig in rollenspel en elkaar observeren. Vele eyeopeners bij iedereen…. Ik ben ook van plan af en toe mee te gaan met collega’s naar hoorzittingen, dan ervaar je ook hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. Nogmaals bedankt!

Evalina, Gemeente Amsterdam

Mijn doel was de structuur van pleiten helder krijgen en dat is gelukt.

Sukalaya, Gemeente Amsterdam

In mijn ontwikkelpunten (meer concreet formuleren, rust houden in betoog, geduld betrachten) heb ik goede feedback gekregen van de trainer. De duur van de training zou wat mij betreft langer mogen.

Wilco, Gemeente Amsterdam

Veel geleerd, leuke cursus. Ochtenddeel theorie en middag praktijk, goede verdeling! Vooral de middag was zeer nuttig in rollenspel en elkaar observeren. Vele eyeopeners bij iedereen…. Ik ben ook van plan af en toe mee te gaan met collega’s naar hoorzittingen, dan ervaar je ook hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. Nogmaals bedankt!

Evalina, Gemeente Amsterdam

Mijn doel was de structuur van pleiten helder krijgen en dat is gelukt.

Sukalaya, Gemeente Amsterdam

In mijn ontwikkelpunten (meer concreet formuleren, rust houden in betoog, geduld betrachten) heb ik goede feedback gekregen van de trainer. De duur van de training zou wat mij betreft langer mogen.

Wilco, Gemeente Amsterdam

Ik heb inzicht gekregen in mijn sterke punten en hetgeen waar ik nog aan moet werken/ontwikkelen. Ik heb nu een beter beeld van wat ik nog verder kan ontwikkelen op het gebied van pleitvaardigheden en de voorbereiding die daaraan vooraf gaat.

De docent is goed onderlegd en weet goed waar ze het over heeft. Ze observeert en luistert erg goed. Haar feedback is eerlijk en je hebt daardoor echt wat aan haar advies.

Mimount, Gemeente Amsterdam

Zeer deskundig.

Frits, Gemeente Amsterdam

Ik heb inzicht gekregen in mijn sterke punten en hetgeen waar ik nog aan moet werken/ontwikkelen. Ik heb nu een beter beeld van wat ik nog verder kan ontwikkelen op het gebied van pleitvaardigheden en de voorbereiding die daaraan vooraf gaat.

De docent is goed onderlegd en weet goed waar ze het over heeft. Ze observeert en luistert erg goed. Haar feedback is eerlijk en je hebt daardoor echt wat aan haar advies.

Mimount, Gemeente Amsterdam

Zeer deskundig.

Frits, Gemeente Amsterdam

Het was een leerzame en leuke dag!

Anja, SED organisatie

Praktijkgerichte handvatten erg fijn!

Maaike, SED organisatie

Het is een zeer praktijkgerichte training met volop mogelijkheden voor het oefenen van gesprekstechnieken. Trainer veel kennis van zaken en professioneel.

Linda, SED organisatie

Ik heb meer geleerd over omgaan met emoties. De cursus heeft bijgedragen aan bewustwording van bepaalde relevante te doorlopen stappen tijdens de hoorzitting zelf. Leuk om te zien dat daarmee gewisseld kan worden.

Wendy, SED organisatie

Alles dat er behandeld is was nieuw voor mij en ik heb er veel van opgestoken. Nu nog uitvoeren in de praktijk!

Monique, Zoetermeer

Ik heb meer kennis kunnen opdoen van de gang van zaken omtrent het ambtelijk horen. Daarnaast is het fijn dat er een lichte weerstand is weggenomen.

Kim, Gemeente Schagen

Er was een goede balans tussen theorie en praktijk, waardoor het een interactieve training was en waarin toch alle benodigde aspecten aan de orde kwamen.

Chantal, Gemeente Schagen

Inhoud duidelijk wat ambtelijk horen behelst, valkuilen inzichtelijk, ook dilemma’s besproken. ruimte voor vragen van deelnemers.

Anne, Gemeente Schagen

Handige en praktische tips gekregen!

Eva, Gemeente Schiedam

Handige en praktische tips gekregen!

Eva, Gemeente Schiedam

Weerstand tegen de aankomende taak is weggenomen, goed geoefend, ik heb er vertrouwen in dat ik het kan en mijn collega’s om hulp kan vragen daar waar het ingewikkeld is.

Helma, Gemeente Schagen

Het was een prettige training waarin rust en ontspanning gecreëerd werd. Het heeft mij concreet bepaald bij de randvoorwaarden die bij hoorzittingen van belang zijn.

Nico,

Ik heb kennis opgedaan over conflicthantering en de wijze waarop met de emoties moet worden omgegaan.

Herman, Gemeente Schagen

Training was zeer leerzaam. Docente was zeer ervaren en had een prima manier van presenteren.

Paul, Gemeente Schiedam

We hebben bruikbare adviezen gekregen over pleiten en we hebben er ook mee geoefend.

Annet, Schiedam

Training was zeer leerzaam. Docente was zeer ervaren en had een prima manier van presenteren.

Paul, Gemeente Schiedam

Ik heb beter inzicht (en begrip) gekregen in de besproken onderwerpen van de training!

Ton, Amsterdam

Alle onderwerpen naar mijn verwachting zijn aan bod gekomen.

Patrick, Waalwijk

de training was gericht op de praktijk met veel voorbeelden. De doorgenomen en gespeelde situaties komen we dagelijks regelmatig tegen. Was een nuttige en mooie training.

Hilma, Dronten

Alles dat er behandeld is was nieuw voor mij en ik heb er veel van opgestoken. Nu nog uitvoeren in de praktijk!

Monique, Zoetermeer

ik heb veel tools en voorbeelden ontvangen hoe ik, op een positieve manier, kan doorvragen. Ik ging gelijk op de inhoud en nu weet ik dat je veel meer kan bereiken door eerst aandacht te besteden aan de emotionele kant.

Jolanda, Dronten

Ik heb meer geleerd over omgaan met emoties. De cursus heeft bijgedragen aan bewustwording van bepaalde relevante te doorlopen stappen tijdens de hoorzitting zelf. Leuk om te zien dat daarmee gewisseld kan worden.

Wendy, Nederland

ik heb erg veel tools gekregen om op een juiste manier gesprekken te voeren en mogelijk te begeleiden. je gaat écht nadenken over wat je doet en dat maakt het lastig maar wel erg leuk en doeltreffend!

Mandy, Berlicum

Binnen de training werd meer dan voldoende aandacht gegeven aan de leerdoelen die ik vooraf had gesteld.

Bo, Tilburg

– er is veel gesproken over de rol van de mediator en hoe deze te vervullen – er is veel gesproken over het belang van de achterliggende belangen – er is aandacht geweest voor kwaliteiten en valkuilen – er is aandacht geweest voor verschillende stijlen en wat daar de voor- en nadelen van zijn – er is veel geoefend waarbij je ook veel leerde als je zelf niet ‘ aan de beurt was’.

Rian, Lisse

Ik heb heel veel geleerd. Weet nu beter hoe ik moet reageren en optreden bij informeel overleg. In die zin was de cursus een schot in de roos.

Ans, Lisse

de theorie was zeer interessant voor mij. Maar ik vond vooral het praktisch oefenen veel meerwaarde hebben.

Marjolein, Nederland

De syllabus die ter voorbereiding was aangeboden voor de training was onvoldoende vindbaar. Zelfs toen ik wist dat ik hem dus gekregen zou moeten hebben, kon ik hem niet vinden in mijn mail. En ook was het moeilijk om een referentie naar de syllabus in de voorbereidingsmail te vinden. Verder zou ik de routebeschrijving achterwege laten als dat alleen een document met het adres en een logo is (zonder daadwerkelijke routebeschrijving). Ik vond het erg waardevol om met meerdere (naburige) gemeenten samen de training te volgen. De docent had goede branchekennis.

Tenslotte: ik zat in deze groep omdat ik een eerdere training gemist had, maar ik had het certificaat van de vorige training gewoon al gekregen. Als ik dus niet in deze ‘veeggroep’ was aangesloten, had ik een certificaat van deze training gehad zonder
ooit te hebben deelgenomen.

Eva, Oost-Gelre

ik heb tijdens de training kunnen oefenen met datgene wat wij tijdens de cursus hebben geleerd. Het kost nog wel even
tijd om alles te laten bezinken maar naar aanleiding van de cursus heb ik een nieuwe structuur aangebracht in de manier
waarop ik mijn hoorzittingen hou.

Fhendy, Amsterdam

het is een erg interactieve training waarin volop ruimte was om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen, te oefenen en te bespreken

Edith, Nederland

Ik heb veel geleerd op de training ambtelijk horen. Ik heb ook goede tips gekregen die ik direct in de praktijk kan toepassen. Ik ben erg te spreken over de docent. Hij communiceert heel duidelijk en ook op een prettige manier. Hij geeft niet
alleen aan wat er (nog) niet goed is, maar hij geeft ook complimenten over wat er wel goed gaat.

Ellen, Amsterdam

Een hele fijne training, welke is aan te raden voor een ieder die met deze doelgroep te maken heeft.

Astrid, Berkelland

Succesvolle training! Goede afwisseling tussen theorie, praktijk, plenair en samen aan de slag! Kortom ik raad deze cursus aan, hij is ook erg praktijkgericht en ik heb nu meer zelfinzicht, meer tools (tips en trucs) om dit in de praktijk toe te passen. Kleine kanttekening; De info voorafgaand aan de cursus is helder! Een tip: Geef in de mail
vooraf een indicatie van het tijdsbestek aan hoelang het ongeveer duurt om het materiaal door te nemen en de vragenlijst in te vullen. (Ik bedacht een avond van te voren dit even te doen, maar bracht toch iets meer werk met zich mee)

Leonie, Oost-Gelre

Veel tips en handvatten gekregen. Veel gelegenheid gekregen om te oefenen en vragen te stellen. De manier waarop Stephanie begon met de intro sprak me minder aan. Ik kreeg in eerste instantie een afwijzend gevoel omdat ze direct reageerde op wat ik of anderen niet goed zei. De toon was min of meer gezet. Ik kon zelf schakelen en
ook mijn eigen gevoel/reactie hierin zien. Ik had me voor genomen dat ik wilde oefenen en dit heb ik ook gedaan. En daarnaast kon ik mezelf aangeven dat dit haar opzet niet was maar bij mij iets te weeg bracht. Ik heb het ter plekke niet benoemd maar ik wil het nu nog wel even terug geven wat er gebeurde. In de oefensituaties zelf was het heel
prettig hoe ze feedback terug kon geven en dit was heel leerzaam.

Mareen, Berkelland

Ik heb een beter inzicht gekregen in wat vaak de basis is van meningsverschillen/conflicten en heb handvatten gekregen om dat te herkennen en om mee om te gaan.

René, Berkelland

Erwin heeft een duidelijke training gegeven waarin de afwisseling van uitleg en oefenen een goede mix was.

Ineke, Oost Gelre

De cursus heeft mij geleerd, dat ik mij meer moet verplaatsen in de persoon met wie een gesprek hebt. Daarnaast heeft de cursus mij ook inzicht gegeven welke persoon ik ben. De kernkwadranten.

Hassink, Nederland

De inhoud van de training was veel, maar prima te doen. De informatieverstrekking vooraf, met name over de datum vond ik erg laat.

Pelgrom, Nederland

Ik heb handvaten gekregen hoe ik een gesprek kan “pellen” om zo dichter bij de motivatie en aanleiding van een “situatie’ te komen. het gaf ook wel een reflectie op mijn eigen handelen

Tanck, Nederland

Ja, had van diverse collegae info gehad.; onze training was toch weer anders; ben blij dat ik ben geweest. Werk bij Burgerzaken dus veel een op een contacten; maar wel mijn kennis kunnen uitbreiden; was prettig om aanwezig te zijn.

Ankone, Nederland

Tijdens gesprekken, of het nu face-to-face gesprekken of telefoongesprek zijn, heb ik vaak het gevoel dat ik wat mis, dat het niet loopt zo als het zou moeten. Door de training heb ik hier voor mezelf inzicht in gekregen. In die zin dat ik nu weet op welke momenten in het gesprek het ‘mis gaat’ (voor zover we dit kunnen benoemen als misgaan natuurlijk). Vanuit mezelf ben ik geneigd snel door te stomen naar de oplossing. Ik heb nu het inzicht gekregen dat het belangrijk is goed de belangen van de klant boven tafel te krijgen en vooral de klant dit zelf te laten invullen.

Andere cursisten vonden de snelheid prettig, maar voor mij ging het af en toe te snel. Voordat ik zelf duidelijkheid wat ik nog niet begreep, waren we al weer door. Daartegenover stond dan wel dat het geen probleem was weer terug te gaan in
het verhaal als daar naar gevraagd werd. (Als vermijder en toch ook een behoorlijke aanpasser, ben ik natuurlijk geneigd te zeggen: maar dat zal wel aan mij hebben gelegen dat het zo snel ging 🙂 ) Maar door de oefenmiddag viel bij mij uiteindelijk toch alles op z’n plek. Verder mijn complimenten.

Ingrid, Rijssen

Complimenten voor de prettige, leerzame training!

Tammy, Nuth

Het betreft een tweedaagse cursus en in die twee dagen is er veel voorbij gekomen. Door de wijze waarop de informatie al
van te voren was toegestuurd, kon er direct meer de inhoud worden gegeven aan de cursus. De wijze van vragen stellen
door de docent zorgde ervoor dat jezelf ook daadwerkelijk ging nadenken over de wijze waarop je gesprekken voert en wilt
voeren. De technieken die gebruikt worden, hebben we ook in de praktijk mogen toepassen. Daardoor merk je ook zelf dat
de technieken ook daadwerkelijk werken.

Anne, Overloon

prima training, lekker hoog tempo, voldoende inhoud.

Willy, Den Haag

Ik heb nu meer inzicht in het proces, de belangen, de doelen en de diversiteit van mogelijkheden hoe je in het proces gaat zitten. Karen gaat nooit vervelen. Vind ik wel een kwaliteit van een docent. Zoals Hans het deed was voor mij levensecht en zeer herkenbaar in de praktijk.

Wim, Nederland

Inzicht gekregen in/geoefend met gesprekstechnieken/vaardigheden die ik toe kan passen. En inzicht gekregen (Harvard kwadrant) hoe ik dingen nu doe. Er zat een groot verschil in opleiding/ervaring van de cursisten. Moest ik even aan wennen. Bleek achteraf niet storend/beperkend.

Senneker, Nederland

Had verwacht dat deze cursus niet specifiek in zou gaan op de problematiek waar de BOA het over het algemeen mee van doen heeft. Maar wel, zoals verwacht, iets opgestoken waar ik iets aan kan.

Nijman, Aalten

Ik ben zonder verwachtingen de trainingen ingegaan. Ik vond met name dag 2 bijzonder leerzaam. Als toeschouwer heb ik de rollenspellen bekeken en dat was in sommige gevallen heel herkenbaar. Zulke situaties kunnen iedereen overkomen. Dag 1
vond ik te theoretisch en ging wat mij betreft “te diep”. Maar wellicht dat dit voor anderen in hun functie wel heel nuttig was.

Van Alten, Nederland

Ik heb exact geleerd wat ik voor ogen had, zowel theoretisch als in de praktijk (oefenen)

Paula, Amsterdam

Door de rollenspellen heb ik tips gekregen om tijdens gesprekken grenzen aan te geven zodat het geen ellenlange gesprekken worden! Ook geoefend om nee te verkopen. Ik vond de theorie wel veel en erg pittig. En vind dit dan heel lastig om toe te passen in de praktijk. Ik begrijp uiteraard dat theorie nodig is om uit te leggen hoe iets werkt.

Westerveld. Nederland

Mijn wens om wat tips en trics te krijgen is uitgekomen. Ook goed geoefend en
voor mij zelf de leerpunten eruit gehaald. De trainer vond ik ook heel prettig en rustig en heeft veel toegevoegd aan de kennis die ik al heb.

Marjo, Nederland

Ik vond het een training waar ik veel aan heb gehad. Vooral het leren loslaten van de inhoud en het leren toepassen van verschillende gespreksvaardigen heb ik als erg leerzaam ervaren. Ook het kunnen oefenen met verschillende communicatiestijlen was leuk en leerzaam om te doen.

Kempers, Aalten

Ik heb veel geleerd over mijn communicatiestijl en tips opgedaan voor verbetering van de procedure ambtelijk horen. Er kan echter wel beter, van tevoren, gecommuniceerd worden over wat je kunt en mag na de cursus. Kun je dan wel of niet bij de
pool (nee dus).

Pletzers, Aalten

Met de handvaten en uitleg, voorbeelden uit de praktijk heb ik geleerd, hoe ik in gesprekssituaties beter met emotie en weerstand kan omgaan.

Wolterink, Nederland

Ik heb de gelegenheid gekregen om actief met mijn leerdoelen aan de slag te gaan en heb handvaten gekregen om mij nog beter te kunnen ontwikkelen met betrekking tot mijn gespreksvoering in gesprekken waarin weerstanden en emoties aanwezig
zijn.

Ik vind Erwin een prettige docent door zijn manier van presenteren. Daarnaast ging hij goed in op de wensen en behoeften
van de groep.

Tiggeloven

heldere compacte toelichtingen op achtergronden, strategie, inhoud met verhelderende praktijkvoorbeelden; flexibele, open aanpak, en ruimte om verschillende issues voor te leggen; prettige sfeer en samenhang, ruimte voor de groep en het individu

Van Straten, Nederland

ik heb persoonlijke tips gekregen. Ook ben ik voldoende theoretisch geadviseerd over mediationvaardigheden. De dagen zaken goed in elkaar, voldoende afwisseling.

Lobeek, Nederland

het is inderdaad een verfrissende training geweest, waarbij ik een aantal handvatten heb gekregen. ( en nog eens op mijn valkuilen ben geattendeerd 🙂 )

Te Vruchte, Nederland

Heel veel geleerd en de mogelijkheid tot oefenen, zou van mij wel drie dagen mogen duren. De docent is zeer kundig, veel geleerd, goed inspelen wat de groep wilde en aangaf. Goede feedback tijdens de oefensessies.

Heel mooi hoe Ferry je terug geeft wat je doet!! Super daar heb je wat aan, duidelijker kun je het niet maken. Daarnaast heel fijn hoe hij ook aangeeft wat het met hem doet, welke reactie jij oproept bij hem als je een vraag stelt en hoe je non-verbale taal is.

Oberink, Nederland

Voorafgaand aan de training had ik helemaal geen verwachtingen. Nu is het boven verwachting. Ik heb ontzettend veel geleerd. En alle tips en trucs ga ik zeker gebruiken in de praktijk!

Wilkens, Nederland

Prima cursus. De eerste dag was intensief de tweede liep gesmeerd. Al met al een fijne , leuke, leerzame cursus

Legtenberg, Nederland

Ik heb aan mijn doelen kunnen werken. Ik heb erg veel duidelijkheid gekregen over waarom conflicten en bemiddelingsgesprekken zo vaak vast lopen. Erwin zat precies op die essentie. Erg goed. Sommige onderdelen zijn voor mij echt een eyeopener geweest.

Roerdink, Nederland

Ik heb genoeg handvatten gekregen om een gesprek aan te gaan. Twee dagen is eigenlijk te kort om je deze materie genoeg eigen te maken zodat je het ook in praktijk kunt brengen.

Bras, Nederland

Ik wilde weten of het optreden als mediator iets voor mij is. Daarvoor moet ik weten wat dit vakgebied inhoud. In deze cursus heb ik daar aan kunnen proeven. Ik weet nu of het iets voor mij is. Daarnaast wilde ik leren om gesprekken beter te voeren. Dat heb ik in de cursus kunnen oefenen.

Koeslag, Nederland

De training was mooi gericht op vaardigheden. Er was veel ruimte voor eigen inbreng, vragen en praktijksituaties.

Rondeel, Nederland

De kennis is opgefrist, door het actief oefenen gaat het beter beklijven. Nieuwe kennis opgedaan. Samenvatten en structuur van gesprek zijn leerdoelen, die zijn behaald.

De info vooraf was voor mij wat aan de late kant, door vakantie en problemen met het overzetten van onze werkcomputers, had ik onvoldoende tijd om er tijd in te steken. Had wat moeite met het openen van de mail, was niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was.

Van de Scheur, Nederland

Ik heb erg veel geleerd. Hiermee kan ik zowel op mijn werk als in mijn privéleven aan de slag.

Joska, Nederland

Mediation was voor mij nieuw. Ik heb er veel van opgestoken. Ga proberen het ook in de praktijk toe te passen. Met name het oefenen met Ferry was erg verhelderend en leerzaam. Het gaf heel duidelijk aan welke valkuilen je tegenkomt.

Nijhof, Nederland

ik heb genoten en heb veel vormen van gedrag gezien en mogen oefenen om mee om te gaan. Ook het inzetten van de vlieger ga ik oefenen, daarmee kun je heel veel gesprekken leiden. Ga zo door!

Te Grotenhuis, Nederland

Ik ga nu meer beslagen ten ijs als het moment van ambtelijk horen zich aandient (gaan starten met een pilot). Ik heb nu ook meer gevoel bij de rol van voorzitter of bijzitter in het proces. Het is uiteraard nog veel oefenen, maar de cursus heeft wel de nodige handvatten geboden waarmee ik kan werken.

Linda, Nederland

Veel hoorzittingen kunnen doen met feedback waardoor ik met meer zelfvertrouwen naar mijn eerste hoorzitting als
voorzitter zal gaan.

Jacobien, Amsterdam

ik weet nu beter wat mijn valkuilen zijn.

Lammers, Nederland

De verhouding tussen theorie en praktijk was goed. Er was veel tijd om te oefenen en de voorgestelde onderwerpen te behandelen. De trainer zorgt voor veiligheid en een goede sfeer. Hij kan goed omgaan met een kritische opstelling.

Monique, Amsterdam

Er is (voor mij deels opnieuw) veel theorie voorbij gekomen. Direct is dit ook vertaald naar praktische toepassingen zowel in casuïstiek die door de trainster werd ingebracht maar ook door de deelnemers. Ook in praktische oefeningen is dit toegepast waardoor goede ervaring wordt opgedaan en de theorie ook beter beklijft. De gerichte feedback door de docent (en acteur) is daarbij erg waardevol.

Verheij, Nederland

Prima training. Veel geleerd. Vooraf wist ik niet zo goed wat te verwachten van mediation en deze training. Het waren twee leerzame en inspirerende dagen. Het heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar meer.

De trainer beschikt over een enorme hoeveelheid ervaring en kennis. Karen weet het op een interactieve manier over te brengen. Er is volop ruimte voor vragen en interactie. Wellicht wel een tip om de theorie meer op PowerPoint sheets uit te leggen in plaats van een flip-over. Op die manier valt de belangrijkste theorie nog een keer makkelijk terug te slaan.

 

Weijers, Nederland

Wilde weten of mijn eigen intuïtie (boerenverstand) de juiste manier was/is. Bleek tijdens de training dat dat het geval was. Daarnaast nog wel aanvullende tips en trucs meegekregen.

Te Kulve, Nederland

Ik heb veel geleerd. Zowel in theorie als ook in de praktijk. Ik heb inzicht gekregen in mijn eigen handelen en handvaten gekregen. Het voelde als een veilige omgeving om te oefenen.

Van den Boom, Nederland

Ik heb VEEL geleerd over mediation. Het was een plezier om zo een deskundig docent te hebben. Haar breed ervaring en kennis was zeer gewaardeerd. Een kritiek: het was soms moeilijke om haar handschrift op de flipover te lezen. De actrice was zó overtuigend in haar representaties, dat het een beetje eng was. Het was goed dat ze het rol spel met een lach en handen schudden beëindigd!

Steneker, Nederland

Ik heb een erg prettige training gehad. Moet nog wel tijd vrij maken om de boeken na te lezen. Maar ik heb hier zeker wat aan gehad.

Faber, Nederland

De trainer was een ervaren persoon en een fijne persoonlijkheid, die afgestemd leek te zijn op deze training. Hij kon de praktische tools goed overbrengen zodat we dit meteen in de praktijk konden toepassen.

Marga, Schagen

Ik heb de dingen er uit kunnen halen die ik nodig heb voor mijn klantcontacten. Fijn dat de oefening met de acteur respectvol verliepen voor een ieder zeer toegankelijk.

Jansen, Nederland

ik heb de handvatten gekregen die ik nodig heb om een gesprek te voeren zoals ik dat graag zou willen.

Geurkink, Nederland

Ik heb veel geleerd, veel handvatten en tips om gesprekken te leiden en begeleiden. Ik ben nog al zwart wit ( dan maar een kerstkaartje minder)..nu heb ik iets om door te vragen en ook hoe ik door moet vragen en luisteren wat er gezegd wordt of juist niet.

Meuleman, Nederland

heb nu inzicht gekregen in het gebruik van stappenplannen (zoals belwijzer) en modellen/instrumenten/technieken (zoals vlieger, conflictladder, in het wolkje van een ander gaan zitten). Dit zorgt ervoor dat ik het gevoel heb dat ik een betere basis heb om bepaalde gesprekken te voeren.

Talen, Nederland

Leuke training, goede afwisseling theorie en praktijk, goede interactie met de groep.

Kok, Nederland

Het heeft me een goed inzicht gegeven in de diverse soorten mediation als ook in de daarbij toe passen vaardigheden.

Karen gaf een duidelijk weergave/beeld omtrent het proces en het toepassen van mediationvaardigheden, stond open voor vragen vanuit de cursisten, gaf voldoende ruimte voor discussie en kwam met heldere gerelateerde praktijkvoorbeelden. de actrice wist goed in haar gevraagde rol te blijven. Gaf nadien haar gevoel als (gespeeld ) persoon goed weer, wat voor menigeen een eye opener was.

 

Ter Horst, Nederland

Ik heb gevraagd hoe om te gaan met vervelende mensen. Dit is door middel van theorie en voorbeeld goed uitgelegd. Er was voor mij veel herkenning en bevestiging. Er mocht meer stemverheffing gebruikt worden. Dat gebeurt in echt ook. Voor de rest een hele goeie actrice

Roskam, Nederland

De trainer beschikt over heel veel eigen kennis en eigen ervaring aan beide zijden opgedaan, zowel aan de kant van het bestuursorgaan als aan de kant van advisering van bezwaarmakers. En, wat nog veel belangrijker is, hij kon het heel goed overbrengen op een pakkende wijze.

Peter, Nederland

Prima cursus waarbij het accent op de eerste dag vooral lag op mediationtechnieken en de tweede dag op gesprekstechnieken.

Krosenbrink, Nederland

De uitleg was helder en duidelijk, mede door de diversiteit van de cursisten is het een hele zinvolle training geweest. Ik heb gesprekstechnieken geleerd die voor mij heel zinvol zijn. Ik heb best tegen de training opgezien maar dit bleek helemaal niet nodig te zijn geweest want iedereen werd in zijn waarde gelaten.

Spaargaren, Nederland

Ben met veel handvaten uit de training gekomen. Tevens heb ik geleerd meer op zoek te gaan naar het belang en van daaruit verder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Door goed te luisteren naar de ander maar ook zeker naar je eigen gevoel en dit gepast uit te spreken kun je een gesprek een hele andere wending geven. Ik had verwacht dat er meer met 2 partijen de mediation geoefend zou worden, maar persoonlijk vond ik de cursus (voor de 1e keer) prima om het met 2 tallen te oefenen. Heb er veel aan gehad.

De docent wist direct een open sfeer te creëren. Hij geeft duidelijke terugkoppeling maar wel zo dat je uiteindelijk zelf het antwoord geeft. Prettig om mee te werken. Ook een zeer goede acteur, kan zich goed in de verschillende situaties inleven. Daarnaast geeft hij ook hele duidelijke vragen en informatie terug. Is erg open in de communicatie en dat is erg fijn.

Louwers, Nederland

Het was een hele leuke cursus, verhelderend en we hebben veel geleerd en geoefend. Het was ook heel fijn dat de docent heel veel relevante ervaring heeft ook op juridisch gebied. met zijn kennis en ervaring hadden we veel aan de cursus.

Vijanti, Nederland

Training werd gegeven door Erwin Krens. De training in een kleine setting was erg goed voor mij als individu maar ook als groep. Ondanks het hebben van de nodige ervaring is het altijd goed om de basis tools weer even scherp te krijgen. Het onderdeel met de acteur is erg goed.

John, Nederland

2 dagen is veel te kort om deze complexe wijze van werken ook maar enigszins te bevatten. Het vooraf gegeven huiswerk om te lezen is veel te veel als je nog niet in de materie zit en de uitleg op de dagen was op een niveau dat je je echt goed ingelezen moest hebben.

Snels, Nederland

Erwin heeft een leuke en goede wijze van uitleg. Beschikt over ruime werkervaring. Zijn manier van werken geeft vertrouwen en een veilig gevoel.

Erik, Zevenbergen

De training heeft mij meer inzicht gegeven in de mogelijkheden om de juiste aanpak te kiezen. Daarnaast heb ik een beter beeld waar de medewerkers behoefte aan hebben zodat ik met de informatie kan gaan bepalen welke trajecten met hen ingezet zouden kunnen worden.

Wim, Zevenbergen

Er was een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Goed aan deze training was dat je eerst start met het zoeken en benoemen van je kwaliteiten en valkuilen. tijdens het oefenen ben je je hiervan meer bewust.

Hans, Oudenbosch

Er is veel informatie gegeven. Met name door middel van praktische oefeningen waardoor het goed te volgen bleef. Er was genoeg ruimte voor feedbackmomenten.

Manon, Doetinchem

Ik heb geoefend met pleiten en daarnaast werkte ik in teamverband met de collega’s handhaving en vergunningverlening.

Birgitta, Goedereede

Ik heb een beter beeld gekregen van hoe ik me gedraag en waar ik op moet letten en/of aan kan werken.

Ingrid, Zaltbommel

We hebben bruikbare adviezen gekregen over pleiten en we hebben er ook mee geoefend.

Annet, Schiedam

theorie en stappen in de onderhandeling waren verhelderend!

Harriet, Arnhem

Veel kennisoverdracht, veel praktijkvoorbeelden, flexibel inspelen op behoefte van de cursisten, leuke werkvormen.

Mary, Rosmalen

De training is fantastisch geweest, ik heb veel geleerd. De docent heeft zoveel kennis, wat mij betreft mag er een dag extra aan geplakt worden. Er is zoveel kennis dat dit makkelijk te realiseren is.

Linda, Spijk