Mediationvaardigheden

Een andere aanpak / passend contact met de overheid (PCMO): toepassing van mediationvaardigheden

Merlijn is van meet af aan betrokken geweest bij de diverse manieren van conflictoplossing bij de overheid. Trainingen als adviseren, mediationvaardighedenbeleidstukken en beschikkingen maken, pleiten, ambtelijk horen en onderhandelen, sluiten aan bij de kennis en vaardigheden nodig om de primaire besluitvorming tot en met eindoordeel van de rechter adequaat vorm te geven en procedurele rechtvaardigheid te optimaliseren.

Duizenden medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries zijn sinds begin jaren negentig door Merlijn getraind in het kader van de informele aanpak. Inmiddels zijn honderden mediators, werkzaam voor de overheid, door Merlijn opgeleid. Een prettig contact vraagt van de medewerker naast de juridische kennis andere vaardigheden. Merlijn maakt programma's op maat en biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie op en het implementeren van de andere aanpak in uw organisatie. Ook de incompany-training Opleiding tot MfN Mediator voor overheden is toegesneden op deze werkomgeving.


Geen trainingen gevonden
Locatie: Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)
Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 70,00
 • BTW: Nihil
Data09 feb 2022 - 09 feb 2022
Locatie: Landgoed Huize Bergen te Vught - nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data22 mrt 2022 - 22 mrt 202223 mrt 2022 - 23 mrt 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Principieel onderhandelen volgens de Harvard-methode
2-daagse   |    12 MfN cat.1a
De mediator is de regisseur van veilige en ook creatieve onderhandelingen. Deze training concentreert zich rondom machtsevenwicht, taart vergroten, objectieve criteria en ethiek.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data04 apr 2022 - 04 apr 202220 apr 2022 - 20 apr 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data09 mei 2022 - 09 mei 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data16 jun 2022 - 16 jun 202217 jun 2022 - 17 jun 2022
Locatie: Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)
Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 75,00
 • BTW: Nihil
Data08 sep 2022 - 08 sep 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator
1-daagse   |    6 MfN cat. 1a
U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.
 • Kosten: € 495
 • Accommodatiekosten: € 65,00
 • BTW: Nihil
Data10 nov 2022 - 10 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Principieel onderhandelen volgens de Harvard-methode
2-daagse   |    12 MfN cat.1a
De mediator is de regisseur van veilige en ook creatieve onderhandelingen. Deze training concentreert zich rondom machtsevenwicht, taart vergroten, objectieve criteria en ethiek.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data14 nov 2022 - 14 nov 202230 nov 2022 - 30 nov 2022
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 115,00
 • BTW: nihil
Data15 nov 2022 - 15 nov 202216 nov 2022 - 16 nov 2022

De ‘methode Overijssel’, ‘pre-mediation’ en ‘de andere aanpak’

De overheid is zich in het afgelopen decennium in toenemende mate bewust geworden dat de kwaliteit van de bestuurlijk besluitvorming (nog) verder verbeterd kan worden. Niet zo zeer op het gebied van juridische kennis, maar vooral op het terrein van het voorkomen, de-escaleren en oplossen van conflicten is nog de nodige winst te behalen. De ‘methode Overijssel’, ‘pre-mediation’ en ‘de andere aanpak’ zijn hierbij inmiddels herkenbare begrippen geworden.

Tot op heden ligt de nadruk van een andere aanpak vooral op de bezwaarfase. Een ambtenaar belt (zo snel mogelijk na ontvangst van het bezwaarschrift) de bezwaarmaker op. Langs de weg van luisteren, samenvatten en doorvragen worden vervolgens belangen in kaart gebracht en mogelijke vervolgroutes geïnventariseerd, waaruit een keuze wordt gemaakt. Een soort van ‘conflictdiagnose’ dus (vergelijk de taak van een huisarts om een diagnose te stellen en zo nodig door te verwijzen naar een specialist).

Dat deze aanpak werkt, blijkt alleen al uit het feit dat uiteindelijk 30 tot 60% van de bezwaarschriften wordt ingetrokken. Soms is louter het bellen, luisteren en nog eens in andere woorden uitleggen van het besluit voldoende. Vaker nog helpt hierbij het (opnieuw) in contact brengen van de bezwaarmaker met de vakafdeling of het voeren van een informeel bemiddelingsgesprek. In enkele gevallen komt het uiteindelijk tot een mediation. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat deze andere aanpak in de bezwaarfase door steeds meer overheden wordt overgenomen. Deze werkwijze begint nu ook steeds vaker een plek te krijgen in de primaire besluitvorming: zo wordt bijvoorbeeld standaard gebeld bij een voorgenomen weigering of na het indienen van zienswijzen.

Naast genoemde intrekking van 30 tot 60% van de bezwaarschriften levert de andere aanpak het volgende op (in willekeurige volgorde en niet limitatief bedoeld):

 • verbetering van de dienstverlening door en het imago van de overheid;
 • vergroting van het draagvlak voor bestuurlijke besluitvorming in het algemeen en het primaire besluit in het bijzonder;
 • oplossingen die leiden tot meer tevredenheid bij alle betrokkenen;gehoord worden, serieus genomen worden van de burger, waardoor de-escalatie van het conflict kan plaatsvinden;
 • vergroting van de communicatieve vaardigheden en het werkplezier van ambtenaren;
 • besparing van tijd en kosten (minder procedures);
 • verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

 

Het gaat dan vooral om de volgende vaardigheden:

 • luisteren, samenvatten en doorvragen;bewust zijn van eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën (kernkwadranten);
 • kunnen omgaan met emoties, weerstanden en machtsverschillen;
 • een belangenkaart kunnen maken;
 • structuur aanbrengen in gesprekken (telefoongesprek, bemiddelingsgesprek, onderhandelingen etc.);
 • bevorderen van creativiteit;technieken die nodig zijn om conflicten te voorkomen, te de-escaleren en op te lossen vanuit verschillende rollen (bellen na bezwaar, als verweerder, als bemiddelaar etc.);
 • een conflictdiagnose kunnen maken (o.a. escalatieladder van Glas)

Hoe kan een trainingsprogramma er uitzien voor ‘Een andere aanpak’?

Afhankelijk van de visie c.q. te ontwikkelen visie over een andere aanpak binnen uw organisatie, ontwikkelt Merlijn een in-company programma op maat. Een trainingsprogramma is toegesneden op de behoeften, haken en ogen en wensen verbonden aan uw werkomgeving.

Mail ons voor een vrijblijvende offerte info@merlijngroep.nl